گردشگری - پل تاریخی کشکان مربوط به دوره ساسانی و در بخش چگنی بر روی رودخانه‌ای با همین نام ساخته شده که کاربرد این پل اتصال راه باستانی شهر شاپورخواست به مناطق غرب استان لرستان و کرمانشاه بوده است.

تصاویر پل تاریخی کشکان

 

پل تاریخی کشکان + تصاویر - آکا

پل تاریخی کشکان

پل تاریخی کشکان + تصاویر - آکا

پل تاریخی کشکان

پل تاریخی کشکان + تصاویر - آکا

پل تاریخی کشکان

پل تاریخی کشکان + تصاویر - آکا

پل تاریخی کشکان

پل تاریخی کشکان + تصاویر - آکا

پل تاریخی کشکان

پل تاریخی کشکان + تصاویر - آکا

پل تاریخی کشکان

پل تاریخی کشکان + تصاویر - آکا

 

منبع:.tebyan.net

تبلیغات