این چشمه با دبی آب بسیار زیاد از دامنه های زردکوه سرچشمه می گیرد و پس از گذر از پیچ و خم های فراوان به دریاچه سد کوهرنگ می ریزد و از تونل اول کوهرنگ وارد زاینده رود می شود.
چشمه کوهرنگ و مناظر زیبای آن - آکا

مناظر بسیار زیبای طبیعی اطراف چشمه و حضور عشایر در منطقه زیبایی آنرا دوچندان کرده است.دستیابی به این نقطه- که بیشتر در فصول بهار و تابستان جهت بازدید توصیه می شود- براحتی با هر نوع خودرو امکان پذیر می باشد.
چشمه کوهرنگ و مناظر زیبای آن - آکا

این چشمه از چلگرد 30 کیلومتر فاصله دارد و مشخص شده است.

چشمه کوهرنگ و مناظر زیبای آن - آکا

چشمه کوهرنگ,کوهرنگ,زیبایی های کوهرنگ, ایران زمین, مکانهای دیدنی ایران چشمه کوهرنگ,کوهرنگ,زیبایی های کوهرنگ, ایران زمین, مکانهای دیدنی ایران
تبلیغات