آبشار زیبای گنجنامه همدان - آکاهمدان را به گنجنامه می شناسند و گنجنامه را به آبشار و کتیبه های تاریخی اش.مهمترین آبشار استان همدان آبشار گنجنامه است که در نزدیکی شهر همدان و در تفرجگاه گنجنامه قرار دارد.

,ایران, ایران زمین, مکان های تفریحی,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

کتیبه های معروفی از دوره هخامنشی در نزدیکی این آبشار به جای مانده.کتیبه ها یی که یادگاری از دوران داریوش و خشایار شاه هخامنشی به زبانهای پارسی باستان ایلامی و بابلی و در مسیر راه شاهی آن روزگار نگاشته شده اند تا کاروانیان هنگام استراحت آن را بخوانند و پی به عظمت شاه و اصل و نصب وی ببرند. اکنون دیگر کتیبه ها در مسیر راه شاهی قرار ندارند دست روزگار آنها را در دل کوه سنگی و در مسیر آبشار گنجنامه و الوند قرار داده است. هر رهگذر و مسافری که به همدان می رود حتما به دیدارگنجنامه خواهد رفت و این دو کتیبه را از نزدیک خواهد دید.

ایران, ایران زمین, مکان های تفریحی, آبشار زیبای گنجنامه همدان, آبشار شوی تله زنگ آبشارگنج نامه همدان ایران, ایران زمین, مکان های تفریحی, آبشار زیبای گنجنامه همدان, آبشار شوی تله زنگ آبشارگنج نامه همدان


مرتبط با گردشگری

  • بازار قیصریه اصفهان یکی از آثار زیبای اصفهان
  • قلعه فلک الافلاک آثاری زیبا در خرم آباد
  • نارنجستان قوام شیراز عمارتی زیبا
zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات