هفت چشمه

در دهکده مارگون ، منطقه ای وجود دارد به نام هفت چشمه که از آب آن ، آبشارهای زیبا و دیدنی به وجود آمده است . این چشمه که تقریبا در مرکز این دهکده واقع گردیده است ، موقعیت مناسبی برای ایجاد تفرجگاه دارد. این چشمه در روزهای تعطیل و به ویژه تابستان ، پذیرای تعداد زیادی از اهالی شهرستانهای یاسوج ، لنده ، میمند ، سی سخت و همچنین مسافرانی از استانهای فارس ، اصفهان و چهارمحال و بختیاری می باشد.مکانهای تفریحی, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='چشمه دیمه' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201682510351135933.html'>چشمه دیمه</a></strong>, چشمه کوهرنگ, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='چشمه برم' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news2017727623717393.html'>چشمه برم</a></strong>, چشمه های مولا و سرداب, چشمه هفت رنگ مجن, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='هفت چشمه' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201772767338531.html'>هفت چشمه</a></strong> یاسوج, چشمه ناز ونک سمیرم مکانهای تفریحی, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='چشمه دیمه' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201682510351135933.html'>چشمه دیمه</a></strong>, چشمه کوهرنگ, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='چشمه برم' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news2017727623717393.html'>چشمه برم</a></strong>, چشمه های مولا و سرداب, چشمه هفت رنگ مجن, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='هفت چشمه' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201772767338531.html'>هفت چشمه</a></strong> یاسوج, چشمه ناز ونک سمیرم
تبلیغات