پل آجی چای

تنها گذرگاه قدیمی ایران و بخشی از دنیای مشرق زمین به دنیای غرب در شما ل غرب تبریز بر روی تلخه رود واقع شده است . این پل با 16 دهنه به طول 100 متر و عرض 5 متر همواره بر اثر طغیان های تلخه رود و عوامل انسانی تخریب و بازسازی شده است. نام این پل را اولین بار در متون صفویه زمان شاه اسماعیل اول د رسفرنامه ونیزیان می بینیم .اینک درپشت این پل سرریزی احداث شده است که منظره دل انگیزی به وجود آورده است . با عبور از کناراین پل قدیمی پایگاه دوم شکاری تبریز را درپیش رو داریم و در جنب آن فرودگاه تبریز قرار گرفته استاز دیگر پل ها ی کهن وسط شهر که بر روی مهرآنرود برپا شده اند ، پل سنگی ، پل قاری ، پل صاحب الامر ، پل منجم و...را می توان نام برد که بین این ها پل قاری که به پا چراغ نیز مشهور است با سر ستون های کله قوچی خودوچراغهای قدیمی اش زیبایی خاطره انگیزی به همراه دارد. از لحاظ بنا نیز پل های یادشده با سه یا چهار دهنه طاقی و شیوه کهنی را دارند.

پل, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پل آجی چای' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/azarbayjan-sharghi/4298.html'>پل آجی چای</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پل آجی چای' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/azarbayjan-sharghi/4298.html'>پل آجی چای</a></strong> تبریز, تبریز, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201612526431455.html'>آثار باستانی</a></strong>, ایران زمین پل, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پل آجی چای' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/azarbayjan-sharghi/4298.html'>پل آجی چای</a></strong>, پل <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آجی چای' href='https://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tag/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C%20%D9%BE%D9%84%20%D8%A2%D8%AC%DB%8C%20%DA%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%20/'>آجی چای</a></strong> تبریز, تبریز, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201612526431455.html'>آثار باستانی</a></strong>, ایران زمین


مرتبط با گردشگری

  • نارنجستان قوام شیراز عمارتی زیبا
  • پاسارگاد آثار باستانی برجای‌مانده از دوران هخامنشی
  • پل جویی تنها پل تاریخی اختصاصی اصفهان
  • پل مارنان اثر تاریخی عصر صفوی
تبلیغات