آرامگاه شعرا در آذربایجان شرقی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آرامگاه شعرا در آذربایجان شرقی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت ایرانگردی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید 

آرامگاه شعرا در آذربایجان شرقی
,ایران زمین, آثار باستانی  آذربایجان شرقی, مکان های تفریحی آذربایجان شرقی,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

آرامگاه شعرا مکانی است که بسیاری از شاعران , متصوفان , دانشمندان و خداشناسان معروف ایرانی در آن آرمیده اند.

افرادی چون :خاقانی شروانی, زهیر فریابی , قطران تبریزی , محمد شیرین , مغربی , همام تبریزی , سلمان ساوجی , فلکی شروانی, قاضی بیضوی و بسیاری از شاعران تبریزی معروف معاصر چون محمد حسین شهریار در این مکان بخاک سپرده شده اند.

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201612526431455.html'>آثار باستانی</a></strong> آذربایجان شرقی ,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تفریحی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/201531105736.html'>مکان های تفریحی</a></strong> آذربایجان شرقی, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آرامگاه شعرا' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news20177275532671279.html'>آرامگاه شعرا</a></strong>, شاعران, خاقانی, شروانی, قطران تبریزی, محمد شیرین <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201612526431455.html'>آثار باستانی</a></strong> آذربایجان شرقی ,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تفریحی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/201531105736.html'>مکان های تفریحی</a></strong> آذربایجان شرقی, آرامگاه شعرا, شاعران, خاقانی, شروانی, قطران تبریزی, محمد شیرین
آرامگاه شعرا در آذربایجان شرقی گردآوری توسط بخش شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات