آرامگاه شعرا در آذربایجان شرقی - آکا 

,ایران زمین, آثار باستانی  آذربایجان شرقی, مکان های تفریحی آذربایجان شرقی,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

آرامگاه شعرا مکانی است که بسیاری از شاعران , متصوفان , دانشمندان و خداشناسان معروف ایرانی در آن آرمیده اند.

افرادی چون :خاقانی شروانی, زهیر فریابی , قطران تبریزی , محمد شیرین , مغربی , همام تبریزی , سلمان ساوجی , فلکی شروانی, قاضی بیضوی و بسیاری از شاعران تبریزی معروف معاصر چون محمد حسین شهریار در این مکان بخاک سپرده شده اند.

آثار باستانی آذربایجان شرقی ,مکان های تفریحی آذربایجان شرقی, آرامگاه شعرا, شاعران, خاقانی, شروانی, قطران تبریزی, محمد شیرین آثار باستانی آذربایجان شرقی ,مکان های تفریحی آذربایجان شرقی, آرامگاه شعرا, شاعران, خاقانی, شروانی, قطران تبریزی, محمد شیرین
zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات