مقبره ابولؤلؤ معروف به بابا شجاع الدین - آکا

از بقاع مشهور دیگری که بسیار مورد توجه مردم کاشان قرار دارد، مقبره ابولؤلؤ معروف به بابا شجاع الدین، در شرق جاده فین است. این بقعه، صحن وسرا, رواق و گنبدی مخروطی دارد که با کاشی های فیروزه ای و الوان پوشیده شده است.


به گفته برخی از مؤلفین اسلامی ابولؤلؤ فیروز، جوان صنعتگر از مردم فین کاشان بود که اعراب او را به بردگی به مدینه بردند و چون بر اثر تحمل شکنجه های فراوان به جان آمده بود، از راه کینه جویی، عمر خلیفه دوم را به قتل رساند. تاریخ بنای اولیه گنبد و بارگاه او معلوم نیست؛ ولی بر کاشی های قبر تاریخ 777 هـ.ق دیده می شود که ضریح ساده چوبی آن را دربر گرفته است.

مقبره ابولؤلؤ,مقبره ابولؤلؤ در کاشان,مقبره ابولؤلؤ معروف به بابا شجاع الدین, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تفریحی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/201531105736.html'>مکان های تفریحی</a></strong> کاشان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201612526431455.html'>آثار باستانی</a></strong> کاشان, بقعه ابولؤلؤدر کاشان مقبره ابولؤلؤ,مقبره ابولؤلؤ در کاشان,مقبره ابولؤلؤ معروف به بابا شجاع الدین, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تفریحی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/201531105736.html'>مکان های تفریحی</a></strong> کاشان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201612526431455.html'>آثار باستانی</a></strong> کاشان, بقعه ابولؤلؤدر کاشان


مرتبط با گردشگری

  • تپه های باستانی سیلک
تبلیغات