روستای میمند کرمان یکی از باستانی‌ترین سکونتگاه های بشر در جهان است که از دوازده هزار سال پیش تا کنون همچنان پا برجاست و به حیات خود ادامه می‌دهد. نقوش 10 هزار ساله و سفال‌های 6000 ساله از جمله مستندات مکشوفه ای هستند که تاریخ میمند را گواهی می‌دهند.

میمند به دلیل استحکام دفاعی در طول تاریخ کمتر دستخوش تحولات کالبدی و اجتماعی شده و بیشترین تغییر آن مربوط به چند ماه اخیر است.

مجموعه ای از آثار بسیار قدیمی همچون خانه های صخره ای پراکنده معبد، قلعه و برجهای مختلف (مربوط به هزاران سال پیش) وجود دارد که میمند را از یک روستا به یک مجموعه با تمدن خاص تبدیل می‌کند.

 روستای باستانی میمند کرمان - آکا

 روستای باستانی میمند کرمان - آکا

 روستای باستانی میمند کرمان - آکا

 روستای باستانی میمند کرمان - آکامرتبط با گردشگری

  • غارچال نخجیر یکی از شگفت انگیز ترین آثار
تبلیغات