روستای باستانی میمند کرمان - آکاروستای میمند کرمان یکی از باستانی‌ترین سکونتگاه های بشر در جهان است که از دوازده هزار سال پیش تا کنون همچنان پا برجاست و به حیات خود ادامه می‌دهد. نقوش 10 هزار ساله و سفال‌های 6000 ساله از جمله مستندات مکشوفه ای هستند که تاریخ میمند را گواهی می‌دهند.

میمند به دلیل استحکام دفاعی در طول تاریخ کمتر دستخوش تحولات کالبدی و اجتماعی شده و بیشترین تغییر آن مربوط به چند ماه اخیر است.

مجموعه ای از آثار بسیار قدیمی همچون خانه های صخره ای پراکنده معبد، قلعه و برجهای مختلف (مربوط به هزاران سال پیش) وجود دارد که میمند را از یک روستا به یک مجموعه با تمدن خاص تبدیل می‌کند.

,گردشگری, مکان های دیدنی ایران, مکان های تفریحی ایران,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,گردشگری, مکان های دیدنی ایران, مکان های تفریحی ایران,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,گردشگری, مکان های دیدنی ایران, مکان های تفریحی ایران,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,گردشگری, مکان های دیدنی ایران, مکان های تفریحی ایران,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهرانمرتبط با گردشگری

  • غارچال نخجیر یکی از شگفت انگیز ترین آثار
zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات