این شهر دارای پیشینه‌ای چندین هزار ساله است. این شهر دومین مرکز شهری و تجاری استان یزد محسوب می‌شودو به واسطه بافت تاریخی ارزشمند خود تمام شهر در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده...

دیدنی های

آب انبار شاه عباسی

دیدنی های

آب انبار شاه عباسی

دیدنی های

یخچال قدیمی شهر میبد

دیدنی های

نمایی از مسجدی در میبد

دیدنی های

کبوترخانه میبد

دیدنی های
<

کبوترخانه میبد

 

 

 

دیدنی های

 

قلعه مهرجرد در میبد

دیدنی های

بافت تاریخی میبد

دیدنی های

موزه زیلو

 

 

دیدنی های

نارین قلعه

 

 

 

دیدنی های

نمایی از بافت قدیمی شهر میبد در یزد

 

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دیدنی های' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/kermanshah-didaniha/'>دیدنی های</a></strong> شهر تاریخی میبد, دیدنیهای شهر میبد, میبد, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تاریخی میبد' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/pdf/tehran-didaniha/201531112319.pdf'>مکان های تاریخی میبد</a></strong>, آب انبار شاه عباسی, یخچال قدیمی شهر میبد, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کبوترخانه میبد' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tag/%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%AF'>کبوترخانه میبد</a></strong>, قلعه مهرجرد در میبد, موزه زیلو, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نارین قلعه' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news2016125602533428.html'>نارین قلعه</a></strong> <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دیدنی های' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/kermanshah-didaniha/'>دیدنی های</a></strong> شهر تاریخی میبد, دیدنیهای شهر میبد, میبد, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تاریخی میبد' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/pdf/tehran-didaniha/201531112319.pdf'>مکان های تاریخی میبد</a></strong>, آب انبار شاه عباسی, یخچال قدیمی شهر میبد, کبوترخانه میبد, قلعه مهرجرد در میبد, موزه زیلو, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نارین قلعه' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news2016125602533428.html'>نارین قلعه</a></strong>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تصاویر آثار باستانی میبد , آثار باستانی میبد , آثار دیدنی میبد , نقاط دیدنی میبد , دیدنی های میبد , دیدنیهای میبد , شهرستان میبد , میبد استان

تبلیغات