کشتی یونانی، برای تمام گردشگرانی که به کیش سفر می کنند یک جاذبه فراموش نشدنی است. کشتی به گل نشسته ایکه در روز چهارم مردادماه سال 1345 در نزدیکی روستای باغو زمین گیر شد تا امروز یکی از بهترین منظره های تماشای غروب خورشید را در جزیره کیش رقم بزند.

 

 

ساحل هفت رنگ کیش - آکا

 

 

 

 

ساحل هفت رنگ کیش - آکا

 

 

 

 

ساحل هفت رنگ کیش - آکا

 

 

 

 

ساحل هفت رنگ کیش - آکا

 

 

 

 

ساحل هفت رنگ کیش - آکا

 

 

ساحل هفت رنگ کیش, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دیدنیهای کیش' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201752023335258729.html'>دیدنیهای کیش</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تفریحی کیش' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news20177111682771411.html'>مکان های تفریحی کیش</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='جاهای تفریحی کیش' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/pdf/tehran-didaniha/201531112250.pdf'>جاهای تفریحی کیش</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='جاهای دیدنی کیش' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201772222441116506.html'>جاهای دیدنی کیش</a></strong>, ساحل کیش, گردشگری, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تفریحی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/201531105736.html'>مکان های تفریحی</a></strong> ایران, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تاریخی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/kerman-didaniha/brdsyr.html'>مکان های تاریخی</a></strong> ایران, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تفریحی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/201531105736.html'>مکان های تفریحی</a></strong> جهان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تاریخی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/kerman-didaniha/brdsyr.html'>مکان های تاریخی</a></strong> جهان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201612526431455.html'>آثار باستانی</a></strong> ایران, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201612526431455.html'>آثار باستانی</a></strong> جهان ساحل هفت رنگ کیش, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دیدنیهای کیش' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201752023335258729.html'>دیدنیهای کیش</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تفریحی کیش' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news20177111682771411.html'>مکان های تفریحی کیش</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='جاهای تفریحی کیش' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/pdf/tehran-didaniha/201531112250.pdf'>جاهای تفریحی کیش</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='جاهای دیدنی کیش' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201772222441116506.html'>جاهای دیدنی کیش</a></strong>, ساحل کیش, گردشگری, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تفریحی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/201531105736.html'>مکان های تفریحی</a></strong> ایران, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تاریخی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/kerman-didaniha/brdsyr.html'>مکان های تاریخی</a></strong> ایران, مکان های تفریحی جهان, مکان های تاریخی جهان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201612526431455.html'>آثار باستانی</a></strong> ایران, آثار باستانی جهان


مرتبط با گردشگری

  • قلعه زیبای دزک چهارمحال و بختیاری

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

مکاترونیکس کیش

تبلیغات