شهر کلوت شهر زیبایی ها

 

وقتی به کرمان می رسی یکی صدات میزنه! صدا دوره اما هر لحظه قویتر میشه. صدا تو رو با خودش به شهداد میرسونه! قدیمی ترین شهر حاشیه کویر که مسکونی بوده. با خودت میگی اما این صدا از کجاست؟ دیگه چیزی برای پیمودن و رسیدن نیست!

اما روبروت تا دلت بخواد و جون توی پات باشه جا برای رفتن هست تا جایی که دیگه چیزی برای از دست دادن نداشته باشی!

تا پایتخت کشور لوت! تا شهر کلوت! تا جایی که هر چه صدای بی صداست از آنجاست!

شهر کلوت شهر زیبایی ها

شاید تاکنون نام بزرگترین شهر کلوخی دنیا را نشنیده باشید. شهری در بیابان لوت که ساختمان های بلندش در 40کیلومتری شمال شرقی شهداد و در مساحت 11 هزار کیلومترمربعخویش را در قاب چشمانت میخکوب می کنند.

کلوت را پایتخت کویر لوت می دانند. شاهکاری است از باد، خاک و آب.


بدون هیچ تصوری خویش را در جاده ای می یابی که عظمت ساختمان هایش تو را به سکوت وا می دارد. کلوت های ایران بزرگترین عارضه دنیاست و چنان مسحور خویشت می کند که ناخداگاه هیچ پایی برای برگشتن نداری. آنجا هیچ گیاهی نمی روید و اساسا هیچ موجود زنده ای وجود ندارد. در شهر کلوت ها حتی باکتری ها حق حیات ندارند. شهری که پر است از ساختمان های کوتاه و بلند. کلوت ها در اثر فرسایش آبی و بادی طی هزاران سال شکل گرفته اند.

شهر کلوت شهر زیبایی ها


شاید وارد سیاره ای دیگر شده ام. این حسی است که تک تک همراهانت حس می کنند. در شهر کسی را نمی یابیم ، نه که ساکنانش نباشند نه ، شاید خیابان ها و کوچه ها را خلوت کردند تا تو دمی را به دور از هیاهوی این شهر بزرگ به آرامش بنشینی. هرچه هست حس شهری مرده را به تو نمی دهد. سراسرش سکوت است و آرامش. رازی ناشناخته که تو را به سوی خویش می کشاند. راز می شوی. رمز می شوی. یگانه می شوی. آخرش هم بدون جواب می مانی.


در شهداد ، ستاره ها آنقدر نزدیکت می‌شوند که صدای نبض شان را می شونی. گویی میان شیشه‌ای از ستاره قرار می‌گیری.


برای رفتن به بزرگترین شهر کلوخی دنیا هم مجوز می خواهی ، هم راه بلد. آنقدر این شهر بزرگ است و ساختمان هایش شبیه به هم که گمشدنت حتمی است. علاوه بر این که اگر بدون مجوز وارد این شهر شوی ، مجرم محسوب می شوی.

شهر کلوت,کشور لوت,شهداد,کرمان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دیدنیهای کرمان' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/kerman-didaniha/'>دیدنیهای کرمان</a></strong>,مکان های تفریحی کرمان,مکان های تاریخی کرمان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201612526431455.html'>آثار باستانی</a></strong> کرمان,آثار تاریحی کرمان,گردشگری , مکان های تفریحی ایران,مکان های تاریخی ایران,مکان های تفریحی جهان,مکان های تاریخی جهان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201612526431455.html'>آثار باستانی</a></strong> ایران,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201612526431455.html'>آثار باستانی</a></strong> جهان شهر کلوت,کشور لوت,شهداد,کرمان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دیدنیهای کرمان' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/kerman-didaniha/'>دیدنیهای کرمان</a></strong>,مکان های تفریحی کرمان,مکان های تاریخی کرمان,آثار باستانی کرمان,آثار تاریحی کرمان,گردشگری , مکان های تفریحی ایران,مکان های تاریخی ایران,مکان های تفریحی جهان,مکان های تاریخی جهان,آثار باستانی ایران,آثار باستانی جهان


مرتبط با گردشگری

  • قلعه زیبای دزک چهارمحال و بختیاری

تبلیغات