استان قم

در قسمت قبل پل ها و سدهای معروف استان قم معرفی می شدند . اینک در ادامه می خوانیم ...

قلعه سام آباد

این قلعه در جنوب شرقی قمرود در فاصله چهار تا پنج  کیلومتری روستای قمرود قرار دارد. طول و عرض قلعه 76 متر است و چهاربرج در چهار گوشه آن وجود دارد . قلعه دارای یک حیاط مرکزی و از نوع بناهای چهار ایوانی است که ایوان های شرقی وغربی آن به صورت دروازه است. در کنار دروازه غربی ، حمامی هنوز پا برجاست .

قلعه قرمز

در شمال کاروانسرای حوض سلطان ، بنایی به نام قلعه قرمز با کاربری نظامی ساخته شده است . این بنا 112 متر عرض و 115 متر طول دارد و کاملاً مشخص است که با شتاب ساخته شده و ناتمام مانده است . تمام بنا جز سر در ورودی آن از خشت و گل ساخته شده و دورادور آن اتاق های متعدد وجود داشت.

حیاط کوچکی در سمت شمال ، بنا شده و در برابر سر در اصلی ، یک باغ کوچک به کاشتن سبزیجات اختصاص داده شده است. به این ترتیب در زمان آبادی این راه ، قلعه قرمز ، محل مسکونی کشاورزان بود. در جلوی قلعه ، آب انبار بزرگی وجود دارد که از آب باران پر می شد .

قلعه قمرود

قمرود دارای دو قلعه کهن و جدید بود که امروزه فقط بخش هایی از آنها برجای مانده است . یکی از این قلعه ها احتمالاً  مربوط به دوره صفویه یا پیش از آن است و اکنون به صورت باربند یا آغل گوسفند از آن استفاده  می شود. قلعه ی دیگر توسط مهندس الممالک برای اسکان خود ، اطرافیان و خدمه اش در جوار شرقی قلعه کهن بر پا شده بود. قلعه دارای بازارچه ای مهم بود و حوضخانه و بارگیر داشت.

استان قم

قلعه گلی

بعد از آبادی " محمد آباد کاج " در پای اولین تپه های آهکی به طرف شمال شرقی ، آثار این قلعه قدیمی مخروبه مشاهده می شود . این قلعه که در کنار قلعه سنگی محمد آباد  قرار دارد ، مربوط به دوره اشکانی است و خرابه های آن شامل یک دیوار بلند از خشت های ضخیم است. برای ساخت این قلعه محوطه ای را محدود نموده و در وسط آن خرابه های خشتی و گلی ، بناهایی چند طبقه ساخته بودند . در برج ها و پی های سنگی ، ورقه های آهکی برا ی استحکام به کار رفته است . از آنجا که ساختمان به کلی فرو ریخته قبل از کاوش دقیق نمی توان نقشه اصلی آن را روشن نمود. به هر حال خشت های قطور و بزرگ بدنه و پایه ، از تعلق ساختمان به دوران پیش از اسلام حکایت می کند . در اطراف قلعه گلی بقایای ظروف شکسته و کاشیهای لعاب دار فراوان دیده می شود.

قلعه مظفرآباد

قلعه مظفر آباد که حدود 5 کیلومتری شرق روستای قمرود واقع شده ، از آثار مهندس الممالک  و به نام یکی از پسران اوست . قلعه دارای پنج برج است که چهار برج در چهار گوشه ی آن و برج پنجم در میانه ضلع شرقی قرار دارد. کنار در ورودی نیز حمامی ساخته بودند.

دیگر قلاع بازمانده استان قم

قلعه زا ر بلاغ ؛ از دوره ماد در جاده قدیم قم – تهران بعدازگردنه علی آباد واقع شده است .

قلعه تپه طغرود ؛ ا زدوره ایلخانی در کنار روستای طغرود قرار دارد.

قلعه چک ؛این قلعه متعلق به دوران اسلامی ، در بخش خلجستان بعد از روستای نویس ، روبه روی ارتفاعات روستا قرار دارد.

قلعه جمکران ( قلعه گبری ) ؛ در روستای جمکران و از بناهای پیش از اسلام است ومصالح به کار رفته در آن شامل خشت و گل است .

قیزقلعه سی جمکران ؛به دوره پیش از اسلام واسلامی تعلق دارد و در جنوب غربی مسجد جمکران در مقابل کوه دو برادران واقع است .

قلعه سیرو ؛این قلعه از دوره ساسانی باقی مانده و در بخش کهک در صخره ای مشرف بر روستای  سیرو قرار دارد.

قلعه قنبرعلی؛درشرق روستا ی قمرود قرار دارد و دارای حیاط مرکزی و چهار برج در چهارگوشه است . قلعه احتمالا ً صفوی است .

قلعه ملک آباد؛ را مهندس الممالک برا ی دختر ش و به نام او برپا داشت. در کنار این قلعه آسیاب آبی احداث شده بود.

قلعه وتوس ( توس) کهندان ؛ به دوره اسلامی تعلق دارد و در بخش خلجستان بعد از روستای ونان ، در ارتفاعات کوه توس واقع است .

شیرین قلعه ( منصور آباد) ؛ در جنوب شرقی قمرود آثار کمی از آن باقی است .

کتاب میراث فرهنگی استان گیلان

زهره پری نوش - سایت تبیان

 

منبع : tebyan.net

تبلیغات