استان قزوین

کاروانسرای گلشن

کاروانسرای گلشن در خیابان مولوی شهر قزوین قرار دارد . پس از سردر کاروانسرا ،هشتی ورودی آن با گنبدی به دهانه تقریبی چهار و نیم متر با رسمی بندی دوازده و دو گوشواره ی کناری که مزّین به کاربندی است ، قرار دارد . خیشان ( روزنه ) بالای گنبد ، نور این فضا را تأمین می کند. بعد از هشتی ، حیاط ِمجموعه قرار دارد و فضاهای معماری به شیوه حیاط مرکزی دور آن چیده شده و بنا در دو طبقه زیرزمین و همکف طرح ریزی شده است .

کاروانسرای آوج

کاروانسرای آوج در شهر آوج واقع ، و دارای طرح دو ایوانی است . شالوده کاروانسرا از سنگ های لاشه و قلوه بنا شده  و ورودی آن آجر چینی شده است . کاروانسرا از داخل ، دارای دو ایوان و بیست و چهار ایوانچه است و در پشت اکثر آن ها حجره ها واقع شده اند و چهارتای آنها به شترخان کاروانسرا راه دارند . شترخان به صورت راهرویی طویل با پوشش طاق است ، و زیر هر طاق نمای آن ، سکویی جهت باراندازی قرار دارد . ورودی کاروانسرا در قسمت جنوبی آن واقع ، و در دو طرف دارای سکو است . در طول دالان یا هشتی سرپوشیده آن نیز در هر طرف ، سه غرفه دیده می شود.

کاروانسرای خرزان

این کاروانسرا  در روستای خرزان شهرستان قزوین ، درجاده قدیم رشت قرار دارد. ورودی بنا در ضلع شمالی  کاروانسرا قرار دارد . نمای خارجی بنا ، چهار ضلعی و در گوشه ها دارا ی برج های مدور است . در اضلاع چهارگانه ی  حیاط مربع شکل کاروانسرا ، یک ایوان و ایوانچه به چشم می خورد که طرح چهار ایوانی کاروانسرا را ارائه می دهند. چهار طاق نمای واقع در کنج اضلاع  شرقی و غربی ، راه ورود به فضای شترخان را که به صورت راهرویی سرتاسری و سکودار است ، شکل می دهد . این فضا در گذشته مکان بارانداز و اُطراق ( سکونت ) افراد در کنار چهار پایان خود بود.

کاروانسرای هجیب

این کاروانسرا در شمال غرب روستای هجیب شهرستان بویین زهرا واقع  شده و ورودی آن در ضلع جنوبی است . طرح کلی کاروانسرا مربع شکل است و در تقاطع چهار ضلع خارجی آن، برج های مدور به صورت نیم ستون دیده می شود . داخل طاق نماهای ورودی ، با قوس جناغی پوشش شده و رسمی بندی با آجرکاری رنگی دارد . گنبد ایوان ورودی ، دارای رسمی بندی باریک به شکل رایج بناهای دوره اسلامی است . هشتی ورودی عمارت ، فضایی وسیع است که با سقف گنبدی شکل مدوری پوشش شده است . پس از هشتی ، حیاط مربع شکل کاروانسرا قرار دارد و دور تا دور آن را حجره هایی با پایه سنگی و فاصله نیم متر از کف حیاط ، فرا گرفته اند. در اضلاع چهارگانه و بین حجره ها ، چهار ایوان دیده می شود .

کاروانسرای محمدآباد

کاروانسرای محمدآباد در جاده قزوین – بویین زهرا قرار دارد و از جمله کاروانسراهای دوره صفوی است . سر در ورودی پس از گذشتن از هشتی به حیاط  مرکزی کاروانسرا به ابعاد 3/42 × 4/50 متر منتهی می شود . طرح کاروانسرا چهار ایوانی است و در سمت ایوان ورودی ده حجره به همراه ایوانچه های خود قرار گرفته اند. در پشت این حجره ها دو فضای مسقف وسیع برای انبار کالا به چشم می خورد که به هشتی راه دارند. در پشت ایوانچه ها راهروهایی با پوشش طاق و سکوهایی در دو سمت دیده می شود. در رأس های بیرونی بنا نـُه برج وجود دارد که از مشخصه های کاروانسراهای برون شهری است .

گرمابه ها

استان قزوین

گرمابه سردار

گرمابه سردار یکی دیگر از آثار دوره قاجاریه شهر قزوین است و چون فاصله چندانی با مدرسه و آب انبار سردار ندارد، احتمالاً توسط برادران " سردار " بنا شده است . ورودی گرمابه در حال حاضر تغییر کرده ، اما ورودی اصلی از داخل بنا قابل مشاهده است . ورودی اصلی ابتدا به هشتی و سپس به سربینه ( رختکن حمام ) راه داشت . گرمخانه فضایی مربع شکل است که چهل ستون در وسط دارد و با طاق پوشش شده است .

گرمابه دودر

یکی دیگر از گرمابه های دوره قاجاریه شهر قزوین ، گرمابه مشهور به " دو در " است . این گرمابه دارای دو در است و بعد از هر یک از درهای آن ، دالان نبستاً طویلی قرار دارد که هر دو به فضای مربع شکل سربینه منتهی می شوند . چهار ستون سربینه ، راهرویی با پوشش گنبدی با رسمی بندی بیست قرار دارد و به گرمخانه می رسد. گرمخانه دارای محور چلیپایی است و بر فراز آن یک گنبد مرکزی و چهار گنبد کوچک در اطراف آن قرار دارد .

گرمابه قجر

گرمابه قجر در شهر قزوین قرار دارد . ورودی گرمابه با چند پله به هشتی ساده و سپس با یک گردش به سربینه می رسد. سربینه ی بزرگ گرمابه نقشه هشت ضلعی دارد و هر ضلع آن دارای شاه نشین و طاق نما است . حوض بسیار زیبایی نیز در وسط گرمابه قرار دارد . مابین سربینه و گرمخانه فضایی وجود دارد . گرمخانه دارای یک فضای مرکزی محدود و تعدادی فضای جانبی است . تزیینات گرمابه شامل کاشیکاری و طاق های رسمی بندی شده است . با توجه به شواهد به دست آمده از لایه برداری های این گرمابه ، می توان گفت که این بنا در دوره صفویه ساخته شده است . این گرمابه به منظور تبدیل به موزه مردم شناسی در دست تعمیر است .

گرمابه حاج محمد رحیم

گرمابه حاج محمد رحیم معروف به گرمابه " صفا " در شهر قزوین، در سال 1259هـ .ق توسط " حاجی بن حاجی عبدالله تبریزی " برای خاندان " امینی " بنا شد . این گرمابه دارای دو بخش مجزا برای خانم ها و آقایان است . ورودی بخش آقایان به خیابان مولوی باز می شد و در اثر احداث راه ، سر در آن تخریب و کور شده است .

ورودی بخش  خانم ها به کوچه باز می شود. هر دو قسمت دارای سربینه و گرمخانه است ؛ ولی ، این فضاها در قسمت آقایان دارای وسعت بیشتر و معماری پیچیده تر و زیباتر است . بخش آقایان همچنین دارای استخر آب سرد نیز است . تقریباً تمام فضاهای این گرمابه با انواع مختلف رسمی بندی ، تزیین شده است.

منبع : tebyan.net

تبلیغات