,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

در میان این قالى هاى زیبا و گلیم هاى رنگارنگ ، عروس جوان تنها مى نشیند و داماد نیز تنها مراسم عروسى اش را جشن مى گیرد. شاید این گمان از آنجاست که عروس و داماد را از لحظات اول پیوند از هم دور مى کنند تا قدر لحظات بودن در زندگى مشترک را بدانند و لحظه اى در حق هم بى وفایى روا ندارند.

عروس جوان با لباس سفید و بلندى که بر تن دارد، درست مثل آنچه تمام دختران روز ازدواج شان آرایش و بزک مى کنند، آراسته شده است. انگار این عروس را از تهران آورده اند. درست با همان نشانه ها و آداب و مدهاى به روز شده گام برمى دارد و به سوى جایى مى رود تا همه او را ببینند.

آرام از جایگاه بلندى که با قالى هاى ترکمنى آراسته شده باشده بالا مى رود و سفیدى لباس اش در میان رنگهاى پر از نشاط گلهاى قالى محو مى شود.

اقوام عروس و داماد دور تا دور جایگاه را گرفته اند و هلهله مى کنند چارقدهاى رنگى را که از آن بالا نگاه کنى جشن رنگها را در عروسى دختران ترکمن مى بینى بى آنکه داماد در جشن رنگها حضور داشته باشد.

عروس جوان آخرین عکسهاى دوران دخترى اش را با اقوام اش مى گیرد و با دیدن رنگهاى شادى که در آن گاه گاهى خود را محو مى بیند به فکر ساختن زندگى شاد و خوش نقش و نگارى براى دامادش مى افتد.

داماد هم نقش خود را روز بعد ایفا مى کند. او نیز روزى دیگر در خانه اش جشنى برپا مى کند که در آن هیچ نشانه اى از «عروس» نمى توان یافت. روز سوم است. عروس و داماد پس از دیدار کوتاهى که روز خواستگارى داشته اند، دیگر باید به سراغ زندگى شان بروند و براى همیشه در کنار هم قرار گیرند.

در میان ترکمنان رسم است خواستگارى را مادر شوهر و عروس بزرگش انجام مى دهند و پس از خواستگارى اولیه مراسم «یوزگ داقما» که به معناى نشانگذارى است، برگزار مى شود و بعد از آن در مراسم دیگرى خانواده داماد و نزدیکان او پس از خریدن طلا و جواهر براى عروس به خانه آنان مى روند در این مراسم که به «اولى قووا» معروف است، علاوه بر طلا نانهاى روغنى سنتى را که به بیشمه، قاتما، یوسبق، پتیر نام دارد، به عروس هدیه مى کنند.

در سومین روز از مراسم عروسى در مراسمى که به «گلن آلما» یا «کوجیه» معروف است، داماد به دنبال عروس مى رود. ترکمنان ماشین عروس را با پارچه هاى رنگى و گلیم تزیین مى کنند قبل از اینکه داماد با ماشین تزیین شده دنبال عروس برود، چند تن از بزرگترهاى فامیل داماد براى دادن مهریه که معمولاً یک تا پنج میلیون تومان است به خانه عروس مى روند. این مهریه همان شیربها است و از این پول براى خریدن جهیزیه عروس استفاده مى شود. عروس غیر از این مبلغ دیگر مهریه اى ندارد و در میان ترکمانان از سکه و... براى مهریه عروس خبرى نیست. غروب روزى که مهریه عروس داده شد در مراسمى که «روجا» نام دارد، زنان خانواده عروس و داماد غذاى ویژه اى را با راسته گاو درست مى کنند این غذا به «چکدرمه» معروف است. این غذا را در دو دیس بزرگ مى ریزند و براى عروس و داماد مى برند تا آنها نخستین غذاى خود را در زندگى مشترک با هم بخورند.

,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

«آنق گذارى» بخشى دیگر از عروسى ترکمن هاست. «آنق» کلاهى است که زنان ازدواج کرده ترکمن بر سر مى گذارند و به این وسیله از دختران مجرد شناخته و مجزا مى شوند. «آنق گذارى» در مراسمى ویژه و توسط عروس بزرگ خانواده داماد انجام مى شود، در این مراسم علاوه بر کلاه که سر عروس گذاشته مى شود به او یک کاسه روغن، یک کاسه آرد سفید و یک «ایگ» که براى ریسیدن نخ است، اهدا مى شود.

ترکمن ها اعتقاد دارند این روغن براى برکت، آرد براى نان آور بودن وخوش قدمى و ایگ به نیت کارى بودن عروس است.

پس از این مراحل در مراسم «الش در ماگ» عروس و داماد در میان اقوامشان حضور پیدا مى کنند و دست به دست هم داده مى شوند وعروس بزرگ خانواده براى عروس جدید شعرهایى را مى خواند و براى او آرزوى خوشبختى مى کند.

در آخرین مرحله از مراسم ازدواج که «قیترماق» نام دارد، عروس به خانه پدر شوهر مى رود و پس از چند روز زندگى جدیدش را آغاز مى کند.

عروسهاى ترکمانان در گذشته گاهى چندسال در خانه پدر شوهر مى ماندند و داماد را نمى دیدند و پس از گذشت این سالها بعد از جشن کوچکى عروس به خانه داماد مى رفت. این رسم اکنون کمرنگ شده و عروس و داماد پس از مدت کوتاهى به خانه خود مى روند.

منبع : tebyan.net

تبلیغات