,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

مجموعه تاریخی بازار اراک :

مجموعه تاریخی بازار اراک از بناهای اولیه شهر اراک است که در زمان فتحعلی شاه قاجار تأسیس گردیده است . در این مجموعه کلیه امکانات رفاهی از قبیل مسجد ، حمام ، مدرسه ، و آب انبار احداث گردیده است . بازار اراک در دو محور شمالی جنوبی و شرقی غربی به طور مستقیم و عمود بر هم در مرکز بافت چهار خانه اولیه شهر قرار دارد . در چهار طرف بازار چهار دروازه بوده که همگی در طول زمان و گسترش شهر از بین رفته اند .

بنای تاریخی حمام چهار فصل:

این بنا مربوط به دوران قاجاریه است و از آثار ارزشمند و بسیار زیبای منطقه محسوب می شود . این حمام دارای سه سمت بوده ، حمام مردانه ، زنانه و حمام اقلیتهای مذهبی این حمام چند متر از سطح خیابان پائین تر است . رخت کن حمام با کاشیهای زیبای هفت رنگ تزئین شده است . در حال حاضر این حمام به عنوان گنجینه چهار فصل مورد بازدید علاقه مندان قرار می گیرد .

بنای تاریخی مدرسه سپهدار :

این مدرسه از بناهای اولیه شهر است که در دوران فتحعلی شاه قاجار همزمان با شهر سلطان آباد ( اراک ) به وسیله یوسف خان سپهدار ساخته شده است . سبک بنا تا حدودی از سبک مدارس دوره صفویه اقتباس شده ، اما کاشیکاریها ، ویژه دوره قاجاریه است . این بنا دارای کسجد ، آب انبار و صحنی نسبتاً وسیع با حوضی سنگی در وسط آن است .

شهر زیر زمینی ذلف آباد :

در 22 کیلومتری شمال اراک از توابع فراهان آثاری دیده کی شود که به آن شهر قدیمی ذلف آباد کی گویند ، خرابه های موجود نشان می دهد که در گذشته این شهر ، آباد و بزرگ بوده است ، ولی در حال حاضر به جزء چند اثر تخریب شده این منطقه چیزی ملاحظه نمی گردد .

بنای تاریخی پیر مراد آباد :

در روستای مرادآباد در 14 کیلومتری شمال شرقی شهر اراک بقعه ای به نام پیر مراد آباد وجود دارد . بنابر اعتقاد عامه مردم دستور ساخت این بقعه را شاپور ذوالکتاف داده است که بعدها این بنا از بین می رود لیکن در دوره سلجوقی بقعه ای مجدد بنا می گردد .

روستای ساروق انجدان :

«این روستا در 37 کیلومتری شرق اراک واقع است بقاع شاه غریب قلندر و بقعه چهل دختران در این روستا قرار دارد.تاریخ این بناها مربوط به دوره صفویه است.»

امامزاده شاهزاده حسین :

«این امامزاده در روستای نظام آباد در 40 کیلومتری شمال شهر اراک واقع شده است و از بناهای دوره صفویه محسوب می شود.»

ادامه...

منبع : tebyan.net

تبلیغات