,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

مهمترین جزایر خلیج فارس که در قلمرو استان بوشهر قرار دارند عبارتند از ...

جزیره خارگ :

این جزیره در فاصله 57 کیلومتری شمال غربی بوشهر واقع گردیده است. طول تقریبی آن 8 کیلومتر و عرض آن 4 تا 5 کیلومتر و جزیره ای مرجانی است.

تأسیسات نفتی در این جزیره قرار دارد و سواحل عمیق آن جهت ایجاد لنگرگاه مطلوب می باشد. جزیره خارگ یکی از بخشهای شهرستان بوشهر است و بیش از ده هزار نفر جمعیت دارد. این جزیره از مناطق بسیار قدیمی استان است و آثار تاریخی و باستانی متعددی را در خود جای داده است.

جزیره خارگو :

این جزیره در شمال شرق جزیره خارگ قرار دارد و از نظر اقتصادی دارای اهمیت ویژه ای است.

جزیره عباسک :

این جزیره بین بندر بوشهر و شبه جزیره شیف قرار دارد و خالی از سکنه می باشد.

جزیره ام الگرم و نخیلو :

این دو جزیره خالی از سکنه در حدود ناحیه بردخون در سواحل جنوبی استان بوشهر ، در فاصله کمی نسبت به یکدیگر قرار گرفته اند.

جزیره نخیلو در حال حاضر بیش از هر چیز محل زیست لاکپشتان خلیج فارس می باشد و از این نظر ، اهمیت زیست محیطی قابل توجهی دارد.

جزیره گُرم :

جزیره گرم مقابل شهرستان دیر در خلیج فارس واقع شده و به علت وجود انبوه درختان جنگلی (موسوم به گرم) به همین نام نیز مشهور شده است.

جزایر مطاف ، مرغی ، تهمادو ، و چراغی که در مقابل ناحیه بردخون قرار دارند و خالی از سکنه اند از دیگر جزایر استان بوشهر هستند.

شبه جزیره شیف :

این شبه جزیره در شمال بندر بوشهر قرار دارد و شبه جزیره ای ماسه ای است.

جزیره میر مهنا :

این جزیره خالی از سکنه می باشد. و در سواحل جنوبی بندر ریگ واقع شده است.

منبع : tebyan.net

تبلیغات