,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

قلمرو کنونی سمنان در زمره قدیمی ترین کانونهای استقرار تمدن در فلات قاره ایران محسوب میشود نتایج حاصل از کاوشها و بررسیهای باستان شناسی نشانگر قدمت طولانی استقرار اقوام مختلف هزاره ششم قبل از میلاد در محدوده فعلی استان است.

سمنان از دیرباز یکی از شهرهای چهاردهمین ایالت تاریخی ورن(ورنه) از تقسیمات شانزده گانه روستایی در دوران باستان بوده است برخی از دانشمندان ایالت مزبور را گیلان فعلی میدانسته اند ولی قدر مسلم این است که ورن یا ورنه متشکل از صفحات جنوبی البرز و خوار شامل: سمنان، دامغان‌،خوار، دماوند، فیروزکوه، شهمیرزاد، لاسجرد، ده نمک، آهوان، قوشه، ویمه و نقاط کوهستانی مازندران بوده است.

درتمام دوره حکومت مادها و هخامنشیان و کومینه و یا کومشیان( قومس بعد از اسلام) جزو ایالت بزرگ پارت یا پرتو بشمار میرفت دراین دوره سمنان شهر سرحدی ایالتهای پارت و ماد محسوب میشود بهمین علت برخی از مورخان، زمانی این استان را جزء ماد و گاهی جزء پارت بحساب آورده اند.

سمنان در دوره های بعد از اسلام جزء سرزمین تاریخی قوس(کومش) بشمار می آید نام قومس تا اواخر دوران قاجاریه بر سر زبانها بود.

از وقایع مهم مربوط به نواحی پارت در دوره هخامنشیان میتوان به جنگهای کورش کبیر در این ایالت اشاره کرد.

از قرون اولیه تا قرن ششم بعد از اسلام این سرزمین بترتیب جایگاه طرفداران ابومسلم خراسانی، مزدکیان و بعد از آن فرق مذهبی دیگر مانند اسماعیلیه، سربداران و بزرگان و مشایخ تصوف بوده و بر اساس شواهد و قراین، مردم سمنان قبل از اسلام دارای عقاید و آیین های مختلفی بوده اند که مهر پرسی، میترائیسم و زرتشتی از مهمترین آن آیین ها بشمار میرفته اند.

درباره وجه تسمیه قومس یا کومش چنین آمده است:

الف) قومس در آغاز کومه شه بوده است یعنی پناهگاهی برای شکار سلاطین یا حفاظت از زراعت توسط زارعان

ب) کومش ابتدا کومس به معنی کوه مس بود است در دوران هخامنشی، این ایالت صادر کننده مس بوده و بعدها نام آن به کومش تغییر یافته است

پ) بدلیل کم آبی منطقه مردم به حفر قنات میپرداخته اند، بهمین دلیل این ایالت کومش(چاه کن) و مردم آن به "کومشی" نامیده میشوند.

منبع : tebyan.net

تبلیغات