بیمارستان بابک

این بیمارستان در منطقه ۱۰ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1350با ظرفیت 61 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 61 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس

خیابان اذربایجان - خیابان کارون - چهارراه طوس تلفن ۲ - ۶۶۰۱۴۸۰۰


بیمارستان بانک ملی

این بیمارستان در منطقه ۱۲ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی سایر دولتی – درمانی است که در سال 1353با ظرفیت 268تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 235 تخت دایر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ قلب ٬ نرولوژی ٬ اورژانس ٬ جراحی قفسه سینه ٬ جراحی عروق ٬ جراحی ترمیمی ٬ جراحی فک و صورت ٬ گوارش ٬ روماتولوژی ٬ غدد ٬ نفرولوژی ٬CCU ٬ ICU -------طراح این بیمارستان محسن فروغی ٬ پسر ذکاءالملک ٬ از اولین پیشکسوتان و فارغ التحصیلان هنر معماری به صورت مدرن بوده است . از محسن فروغی اثار دیگری از جمله ساختمان دانشکده حقوق دانشگاه تهران ٬وزارت دارایی، شرکت تعاونی دولتی به نام تعاون و مصرف،شعبات اصلی بانک ملی درشهرهای شیراز، اصفهان، تبریز وشعبهءبازار تهران را &nsp;میتوان نام برد .

خیابان فردوسی - جنب ادارات مرکزی بانک ملی تلفن ۹ - ۳۳۱۱۱۳۹۱


بیمارستان باهر

این بیمارستان در منطقه ۱۱ تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی - درمانی است که در سال ۱۳۴۱ با ظر فیت ۱۱۶ تخت ثابت ، تاسیس ، و در حال حاضر ۱۰۴ تخت دایر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از کودکان ، زنان وزایمان ، ای سی یو ، سی سی یو خیابان جمهوری - خیابان شیخ هادی تلفن ۶ - ۶۶۴۶۲۳۶۳


بیمارستان برزویه ( مردم )

این بیمارستان در منطقه شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دولتی (بنیاد ) -درمانی است که در سال ۱۳۴۸ با ظرفیت ۷۲ تخت ثابت ُ تاسیس ُ ودر حال حاضر ۷۲ تخت دایر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از زنان و زایمان ٬ جراحی ترمیمی


بیمارستان بوعلی

این بیمارستان در منطقه ۱۳ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1327با ظرفیت 420تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 310 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬گوش و حلق و بینی ٬ عفونی ٬ پوست ٬CCU ٬ ICU ٬ Post CCU

میدان امام حسین - خیابان دماوند تلفن ۹ - ۳۳۳۴۸۰۳۶


بیمارستان به آفرین (صدر)

این بیمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است که در سال 1375با ظرفیت 60 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 60 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : چشم پزشکی ٬ اورژانس

بلوار کریم خان - خیابان به افرین تلفن ۶۶۴۰۹۹۸۱


بیمارستان بهارلو

این بیمارستان در منطقه ۱۱ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1318با ظرفیت 330تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 139 تخت دایر دارد. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ نوزادان ٬ قلب ٬ اورژانس ٬CCU

میدان راه اهن - خیابان انبار نفت - میدان بهداری تلفن ۵۵۶۴۴۴۰۰


بیمارستان بهرامی

این بیمارستان در منطقه ۷ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1334با ظرفیت 150 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 126 تخت دایر دارد. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ٬ هماتولوژی ٬ عفونی ٬ نوزادان ٬ کلیه ٬ داخلی ٬ جراحی ٬ اورژانس ٬NICU

میدان امام حسین - خیابان دماوند - خیابان قاسم اباد تلفن ۷۷۵۴۷۰۷۱


بیمارستان پارس

این بیمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1350با ظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 150 تخت دایر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬CCU ٬ ICU

بلوار کشاورز تلفن ۹ - ۸۸۹۶۰۰۵۱


بیمارستان پاسارگاد

این بیمارستان در منطقه ۷ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1348با ظرفیت 105 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 102 تخت دایر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬CCU ٬ ICU

خیابان شریعتی - بین سه راه طالقانی وخیابان انقلاب تلفن ۷۷۵۰۲۶۵۷


بیمارستان پاستور نو

این بیمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1353با ظرفیت 80 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 60 تخت دایر دارد. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬CCU ٬ ICU ٬ Post CCU

عباس اباد - خیابان بخارست - نبش خیابان هشتم تلفن ۷ - ۸۸۷۳۴۵۵۱


بیمارستان پانزدهم خرداد

این بیمارستان در ۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است که در سال 1320با ظرفیت 223 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 122 تخت دایر دارد. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ترمیمی ٬ سوختگی ٬CCU ٬ Post CCU

کریم خان زند - ابان جنوبی تلفن ۸۸۹۰۲۱۵۵


بیمارستان پرستاران شاهد

این بیمارستان در منطقه شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است که در سال 1354با ظرفیت 134 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 165تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ عفونی ٬ چشم پزشکی ٬ زنان وزایمان ٬ گوش و حلق و بینی ٬CCU


بیمارستان تهران

این بیمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1346با ظرفیت 60 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 73 تخت دایر دارد. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ نورولوژی ٬CCU ٬ ICU

کریم خان زند - خیابان مدیر تلفن ۵ - ۸۸۸۲۱۰۲۱


بیمارستان تهرانپارس

این بیمارستان در شهر منطقه ۴ تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1374با ظرفیت 175تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 137 تخت دایر دارد. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬عفونی ٬CCU ٬ ICU

فلکه سوم تهران پارس تلفن ۴ - ۷۷۸۸۴۶۹۰


بیمارستان تهران کلینیک

این بیمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1352با ظرفیت 150تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 146 تخت دایر دارد. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ ارتوپدی ٬ نورولوژی ٬CCU ٬ ICU

خیابان قایم مقام فراهانی - جنب سفارت اندونزی تلفن ۴ - ۸۸۷۱۲۹۳۱


بیمارستان جاوید

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1374با ظرفیت 240 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 150 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ نرولوژی ٬ اورژانس ٬ جراحی ترمیمی ٬ جراحی فک و صورت ٬ گوارش ٬ غدد


بیمارستان جم

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1350با ظرفیت 150 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 150 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬ نرولوژی ٬ قلب ٬ گوش و حلق و بینی ٬CCU ٬ ICU


بیمارستان جواهری

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1375با ظرفیت 74 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 56 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان وزایمان ٬CCU


بیمارستان حضرت زینب (س)

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی بنیاد شهید – درمانی است که در سال 1372با ظرفیت 70 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 45 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ زنان وزایمان


بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1355با ظرفیت 180 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 141 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی کودکان ٬ اورژانس ٬ عفونی کودکان ٬ گوارش کودکان ٬ غدد کودکان ٬ نرولوژی کودکان ٬ هماتولوژی کودکان ٬ نفرولوژی کودکان ٬ نوزادان ٬ICU کودکان ٬NICU


بیمارستان حضرت فاطمه (س)

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1355با ظرفیت 170 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 132 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی فک و صورت ٬ جراحی ترمیمی٬ اورژانس ٬ICU


بیمارستان خاتم الانبیا

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی بنیاد – درمانی است که در سال 1367با ظرفیت 400 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 300 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی قلب ٬ قلب ٬ ارتوپدی ٬ جراحی عروق ٬CCU ٬ Post ICU ٬ ICU


بیمارستان داد گستری

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی سایر دولتی – درمانی است که در سال 1334با ظرفیت تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 81 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ چشم پزشکی ٬ قلب ٬ نرولوژی ٬CCU


بیمارستان دی

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1369با ظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 191 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ اورژانس ٬CCU ٬ ICU


بیمارستان رازی

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1312با ظرفیت 122 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 100تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : پوست ٬ جراحی ٬ جراحی ترمیمی


بیمارستان رسالت تهران

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1357با ظرفیت تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 77تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬CCU , ICU


بیمارستان رسول اکرم (ص)

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1371با ظرفیت 850 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 426 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬ کودکان ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ریه ٬ غدد ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ نرولوژی ٬ روماتولوژی ٬ گوارش ٬ هماتولوژی ٬ انکو لوژی ٬ چشم پزشکی ٬ ارولوژی ٬ ارتوپدی ٬ نوزادان ٬CCU ٬ ICU


بیمارستان رضاعی

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1324با ظرفیت 80 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی


بیمارستان روئین تن آرش

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1350با ظرفیت 105 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 41 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

تبلیغات