استان سمنان

استان سمنان از نظر موقعیت جغرافیایی به گونه ای که هر چه از غرب به شرق آن پیش میرویم به میزان ارتفاع آن از سطح دریا اضافه میشود، به نحویکه شهر گرمسار که غربی ترین شهر استان محسوب میگردد 825 متر و شهر شاهرود که شرقی ترین شهر استان به شمار می آید 1365 متر از سطح دریا ارتفاع دارند. از آنجایی که عامل ارتفاع با حرارت جو نسبت معکوسی دارد یعنی هرقدر ارتفاع زیادتر میشود حرارت نیز به همان نسبت تقلیل می یابد میتوانیم شهرستان گرمسار و شهرستان شاهرود را گرمترین و سردترین منطقه استان قلمداد کنیم.

استان سمنان به دلیل همجواری با سلسله کوههای البرز در شمال و زمینهای هموار و کویر در جنوب از شمال به جنوب دارای شیب است، و شیب عمومی منطقه از شمال به جنوب 8 تا 10 در هزار میباشد.

معدل حداکثر مطلق درجه حرارت در ماههای تیر و مرداد که گرمترین ماههای سال در استان است به 25 درجه سانتیگراد بالغ میگردد معدل حداقل درجه حرارت در ماههای دی و بهمن که سرد ترین ماههای استان است به منهای 11 درجه سانتیگراد بالغ میگردد.

استان سمنان دارای اقلیم هایی به شرح ذیل میباشد:

اقلیم نیمه بیابانی شدید که قسمتهای از استان سمنان منجمله گرمسار و بنکوه را در برگرفته در این نقاط میزان بارش و نزولات کم و معمولاً در اویل بهار است.

اقلیم نیمه بیابانی ضعیف که قسمتهایی از سمنان – شاهرود- دامغان را در برگرفته و بارندگی غالباً در زمستان است

اقلیم مدیترانه ای گرم و خشک که نوار شمالی استان را شامل میشود.

منبع : tebyan.net


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

جغرافیا سمنان

تبلیغات