روز شمار مبارزات امام خمینى (ره) - آکا

16 مهرماه سال 1341 :

جلسه مهم حضرت امام خمینى (ره) با مراجع قم در رابطه با انجمنهاى ایالتى و ولایتى

11 آذر ماه سال 1341 :

لغو تصویبنامه ساختگى انجمنهاى ایالتى و ولایتى به دنبال مبارزات پیگیر حضرت امام خمینى (ره) و صدور پیام حضرت امام خمینى (ره) در مورد ختم این غائله

2 بهمن سال 1341 :

تحریم رفراندوم غیر قانونى و قلابى شاه از سوى حضرت امام خمینى (ره)

2 فروردین ماه سال 1342 :

فاجعه خونین مدرسه فیضیه به دست رژیم شاه

15 خرداد سال 1342 :

دستگیرى شبانه حضرت امام خمینى (ره) . قیام تاریخى ملت ایران در اعتراض به دستگیرى حضرت امام (ره)

4 تیرماه سال 1342 :

انتقال حضرت امام خمینى (ره) از پادگان قصر به سلولى در عشرت آباد.

21 فرودین سال 1343 :

سخنرانى تاریخى حضرت امام خمینى (ره) در مسجد اعظم قم پس از آزادى از حبس و حصر.

4 آبان 1343 :

سخنرانى کوبنده حضرت امام خمینى (ره) به مناسبت طرح کاپیتولاسیون.

13 آبان 1343 :

بازداشت و تبعید حضرت امام خمینى (ره) به ترکیه

21 آبان سال 1343 :

انتقال حضرت امام خمینى (ره) از آنکارا به بورساى ترکیه

13 مهرماه سال 1344 :

انتقال حضرت امام خمینى (ره) از ترکیه به بغداد

16 مهرماه 1344 :

حرکت امام خمینى (ره) از سامرا به کربلا بعد از تبعید به عراق

23 مهرماه 1344 :

ورود و استقرار حضرت امام خمینى در نجف

23 آبان 1344 :

شروع درسهاى حوزه‏اى حضرت امام خمینى در نجف پس از تبعید به عراق

12 اردیبهشت 1356 :

پیام حضرت امام خمینى (ره) به مناسبت چهلم شهداى قم

2 مهرماه 1357 :

محاصره منزل حضرت امام خمینى (ره) توسط نیروهاى بعثى عراق

10 مهرماه 1357 :

هجرت حضرت امام خمینى (ره) از عراق به سوى کویت

13 مهرماه 1357 :

هجرت حضرت امام خمینى (ره) از عراق به فرانسه

12 بهمن 1357 :

بازگشت امام خمینى (ره) به میهن اسلامى پس از 15 سال تبعید.

منبع : tebyan.net

تبلیغات