تصاویری از توفان گونو در زاهدان - آکا

این روزها خبرهای زیادی از توفان گو نو شنیده اید.این توفان که در دهه های اخیر در نوع خود بی نظیر بوده ،خسارات زیادی به جای گذاشته است. هرچند این پدیده فروکش کرده است ، اما خرابیهای آن هنوز باقی است و مسئولین امر باید در اسرع وقت نسبت به بازسازی شهر ها و روستاها ی خسارت دیده اقدام نمایند.

 

تصاویری از توفان گونو در زاهدان
,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

 

منبع : tebyan.net

تصاویری از توفان گونو در زاهدان گردآوری توسط بخش شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات