تالاب گاو خونی نفس‌ های آخر را می‌کشد - آکا

حسن نوروزی با بیان این مطلب اظهار داشت: تالاب بین الملل گاوخونی به علت سرازیری آب های آلوده و شورابه‌های اطراف در بدترین و بحرانی ترین شرایط ممکن قرار دارد. وی ادامه داد: با ایجاد چنین شرایطی، ضمن بر هم ریختن اکوسیستم منطقه و همچنین حرکت شن های روان به سمت مرکز، مسئولان استان اصفهان باید منتظر خشک شدن و نابودی این تالاب باشند. عضو شورای شهر ورزنه با اشاره به سمی بودن آب تالاب گاو خونی بیان داشت: با توجه به کانال کشی و ورود شورابه‌ها و پساب کارخانه‌ها در مسیر ورودی، آب این تالاب بسیار سمی است و زندگی زیست محیطی جانوران و آبزیان منطقه را با خطر نابودی روبرو کرده است. وی ادامه داد: بر اساس تحقیقات و تلاش‌های انجام شده در بسترسازی حاشیه تالاب گاوخونی، سال گذشته قسمت بالادست تالاب از شرایط زیست محیطی مناسبی برخوردار شد و همین امر نیز موجبات پرورش آبزیان و گونه‌های مختلف گیاهی در منطقه را فراهم آورد. نوروزی تصریح کرد: با بی توجهی مسئولان در اختصاص سهمیه آب تالاب گاوخونی، چیزی جز زه‌کشی و شورابه و پساب کارخانه‌های اطراف نصیب این تالاب نشد و زندگی موجودات و آبزیان آن را با خطر نابودی و انقراض روبرو ساخت. وی با اشاره به احتمال حذف تالاب گاوخونی از لیست تالاب‌های بین المللی گفت: با وجود شرایط کنونی، ورود پساب کارخانه ها و شورابه ها و زه کشی و در نتیجه نابودی شرایط زیست محیطی و انقراض آبزیان و گونه‌های گیاهی در منطقه، احتمال حذف این تالاب از لیست تالاب های بین المللی در آینده نزدیک وجود دارد. عضو شورای شهر ورزنه افزود: طی سال های اخیر وجود شبکه های زه‌کشی گسترده، به ویژه در قسمت های انتهایی زاینده رود به شدت به آلودگی آب افزوده و باعث پایین آمدن کیفیت آب در تالاب گاو خونی شده است. نوروزی تصریح کرد: برای رسیدگی و نجات تالاب از نقطه بحران و خطر نابودی شکایات متعددی به محیط زیست ارائه شد که هیچگونه جواب قانع کننده و مناسبی در این خصوص از سوی مسئولان استان اصفهان ارائه نشده است.

منبع : tebyan.net

تبلیغات