تولید گندم پرمحصول در اصفهان - آکا

کارشناسان بخش کشاورزی استان پس از تولید جوی پرمحصول این بار موفق شدند به رقم جدیدی از گندم پر محصول دست یابند. محققان بخش کشاورزی توانستند گندم پرمحصولی به نام سپاهان پس از 10 سال تلاش به تولید انبوه برسانند گندم سپاهان از دورگ گیری گندم آزادی با چندین نمونه خارجی است که از نظر عملکرد دانه ، مقاومت نسبت به ریزش دانه و تحمل در برابر تنش خشکی در مقایسه با ارقام رایج استان اصفهان برتری دارد . کارشناس بخش کشاورزی استان گفت در شرایط زارع توانستیم از این نوع مقدار یازده تن و ششصد کیلوگرم در هکتار  تولید کنیم و پیش بینی می شود پتانسیل این رقم تا دوازده تن باشد.

ویژگی دیگری که این نوع از گندم دارد این است که برای شرایط آب و هوایی استان اصفهان که وابسته است به آب زاینده رود و تاریخ کاشت و محدودیت وجود دارد ما می توانیم   در تاریخ کشتهای  مختلف این گندم کشت پیدا کند بدون این که کاهش محصول داشته باشیم  لازم بذکر است این رقم جدید با تیپ رشد بهاره  ، نیمه پاکوتاه با ارتفاع بته تا 100 سانتیمتر نسبتاً زودرس سنبل سفید و ریشک دار است که به واسطه داشتن کارائی مصرف آب بالا و تحمل در برابر خشکی متوسط وزن هزار دانه آن به 40 گرم می رسد.

تولید گندم پرمحصول در اصفهان - آکا

آقای قندی عضو هیئت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در ادامه گفت : یکی از رسالتها و وظایف اصلی بخش تحقیقات و اصلاح بذر معرفی ارقام پرمحصول و سازگار به شرایط اقلیمی مختلف به کشاورزان هست که بدلیل این که این هدف سرلوحه کارما هست با موسسه تحقیقات اصلاح بذر برروی این رقم  کار شد و بالاخره در استان اصفهان این رقم به نام سپاهان نامگذاری شد.

لازم به ذکر است کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان وجود 10/3 درصد پروتئین و وجود23 درصد گلوتن موجود در گندم سپاهان را از جمله خصوصیات این رقم می دانند و کشت این محصول را در مناطق معتدل شامل استانهای اصفهان، یزد، فارس وخراسان که با تنش خشکی مواجه هستند را توصیه می کنند. گفتنی است دست یابی به  رقم گندم سپاهان  علاوه بر افزایش 10درصدی  تولید محصول 1/2 میلیارد تومان درآمد اضافی برای کشاورزان استان به همراه داشته است.

منبع : tebyan.net

تبلیغات