نرخ مسکن در برخی استان ها - آکا

بیشترین نرخ رشد قیمت مسکن در سال 85 مربوط به شهرهای کرمان، اهواز و زنجان و کمترین تغییرات مربوط به شهرهای همدان، یاسوج و ساری بوده است.

بالاترین نرخ رشد قیمت در سال گذشته مربوط به شهرهای کرمان با 2/45 درصد، اهواز 4/34 درصد و زنجان با 4/27 درصد بوده است.

کمترین نرخ رشد قیمت مسکن در سال گذشته نیز مربوط به شهرهای همدان با 22 درصد کاهش، یاسوج با 8/20 درصد کاهش و ساری با 3/5 درصد کاهش بوده است.

پایین‌ترین و بالاترین نرخ اجاره ‌بهای مسکن:

شهرهای تهران، بوشهر، بندرعباس و کرج در میان شهرهای کشور بالاترین نرخ اجاره‌بهای مسکن در سال 84 را به خود اختصاص دادند.

متوسط بالاترین اجاره‌بهای هر متر مربع واحد مسکونی در کشور برای شهر تهران در سال یاد شده 34 هزار و 174 ریال، بوشهر 21 هزار و 461 ریال ،بندرعباس 19 هزار و 485 ریال و کرج 18 هزار و 104 ریال بوده است.

متوسط کمترین اجاره بهای هر متر مربع واحد مسکونی در کشور برای شهر یزد 8 هزار و 144 ریال، زاهدان 8 هزار و 818 ریال و بیرجند 8 هزار و 8 ریال بوده است.

در نیمه اول سال 85 نسبت به مدت مشابه سال قبل، شهرهای یاسوج 5/46 درصد، بیرجند 21/31 درصد، قم 7/30 درصد و تهران 30 درصد بالاترین نرخ رشد اجاره بها را داشته‌اند. در حالیکه در همین مدت شهرهای ساری با 2/46 درصد کاهش، بندر‌عباس با 1/1 درصد کاهش و زنجان با 7 دهم درصد کاهش کمترین نرخ رشد قیمت اجاره بها را داشته‌اند.

منبع : tebyan.net

تبلیغات