این نمایشگاه از تاریخ 13 آذرماه شروع و تا  16 آذرماه ادامه داشت.

تصاویری زیبا از نمایشگاه محیط زیست در اصفهان(2) - آکا
تصاویری زیبا از نمایشگاه محیط زیست در اصفهان(2) - آکا
تصاویری زیبا از نمایشگاه محیط زیست در اصفهان(2) - آکا
تصاویری زیبا از نمایشگاه محیط زیست در اصفهان(2) - آکا
تصاویری زیبا از نمایشگاه محیط زیست در اصفهان(2) - آکا
تصاویری زیبا از نمایشگاه محیط زیست در اصفهان(2) - آکا
تصاویری زیبا از نمایشگاه محیط زیست در اصفهان(2) - آکا
تصاویری زیبا از نمایشگاه محیط زیست در اصفهان(2) - آکا
تصاویری زیبا از نمایشگاه محیط زیست در اصفهان(2) - آکا
تصاویری زیبا از نمایشگاه محیط زیست در اصفهان(2) - آکا
تصاویری زیبا از نمایشگاه محیط زیست در اصفهان(2) - آکا
تصاویری زیبا از نمایشگاه محیط زیست در اصفهان(2) - آکا
تصاویری زیبا از نمایشگاه محیط زیست در اصفهان(2) - آکا
تصاویری زیبا از نمایشگاه محیط زیست در اصفهان(2) - آکا
تصاویری زیبا از نمایشگاه محیط زیست در اصفهان(2) - آکا
تصاویری زیبا از نمایشگاه محیط زیست در اصفهان(2) - آکا
تصاویری زیبا از نمایشگاه محیط زیست در اصفهان(2) - آکا
تصاویری زیبا از نمایشگاه محیط زیست در اصفهان(2) - آکا
تصاویری زیبا از نمایشگاه محیط زیست در اصفهان(2) - آکا
تصاویری زیبا از نمایشگاه محیط زیست در اصفهان(2) - آکا

منیع:

تبیان اصفهان

مطالب مربوط به استان:

آفتاب و دخیل‌ها

بادرود، سرزمین یاقوت سرخ

تیمور لنگ و قتل عام مردم اصفهان

قالی کاشان، جلوه‌ای کم نظیر از هنر ایرانیان

آشنایی مختصر با چهلستون و مسجد جامع اصفهان

منبع : tebyan.net

تبلیغات