تشکرامام از مردم همدان در نطق تاریخی بهشت زهرا - آکا

حضرت امام که در رأس این انقلاب پر شور و نشاط و با رهبری های آگاهانه و مدبرانه مدیریت انقلابی که با خون هزاران نفر از جوانان این مردم تایید گردید و همه آحاد جامعه که صداقت و مرجعیت کامل را در بیانات و اعمال حضرت امام خمینی می دیدند از جان و دل ،مادی و معنوی هرگونه حمایت خویش را ابراز کردند .

در میان این مردم پر هیاهو و با انگیزه مردم همدان هم همانند سایر مردم ایران ندای توحید را سردادند و همدان که از دیر باز مهد اندیشه و علما و عرفا بوده است هر وقت ندای آزادی را شنیده از هیچ چیزی دریغ نکرده است .

در انقلاب اسلامی در اوج جوشش ها و در آن لحظات سرنوشت ساز مردم همدان هزاران کشته و شهید را تقدیم انقلاب کردند مردم دارالمومنین همدان که جزء اولین شهر های مجاهد بود با همکاری ارتش کلیه پادگانها را تخلیه و بر ضد حکومت حاکم شاهنشاهی به پا خواستند .

و حضرت امام هم در نطق تاریخی خودشان در بهشت زهرا از همدان و مجاهدان همدانی تشکر کردند.

پاره ای از بیانات حضرت امام در بهشت زهرا:

اما تشکر می کنم از این قشرهائی که متصل شدند به ملت، اینها آبروی خودشان را، آبروی کشورشان را، آبروی ملت شان را اینها حفظ کردند. این درجه دارها، همافرها، افسرهای نیروی هوائی، اینها همه مورد تشکر و تمجید ما هستند و همین طور آنهایی که در اصفهان و در همدان و در سایر جاها، اینها تکلیف شرعی، ملی، کشوری خودشان را دانستند و به ملت ملحق شدند و پشتیبانی از نهضت اسلامی ملت را کردند ما از آنها تشکر می کنیم.

منبع : tebyan.net

تبلیغات