کاخ سعدآباد

تندیس آرش کمانگیر قهرمان اساطیرى ایران در محوطه موزه ملت، مجموعه کاخ موزه هاى سعدآباد رونمایى شد.

این مجسمه به ارتفاع ۷ متر و از جنس کامپوزیت به سفارش مجموعه، در مدت ۴ ماه در محوطه کاخ موزه سعدآباد طراحى، مدلسازى، قالبگیرى و تولید و بر روى پایه اى صخره اى به ارتفاع یک متر و ۷۰ سانتى متر نصب شده است. در آخردوره حکمرانى منوچهر قرار بر آن شد که دلاورى ایرانى تیرى رهاکند و هر جا که تیر فرود آید، مرز ایران و توران باشد. آرش به روایتى پسر دوم کیقباد و برادر کیکاووس و مشهور به کى آرش و به روایتى دیگر، پهلوانى کماندار بود از لشکر منوچهر پیشدادى. این پهلوان ایرانى از قله دماوند و به قولى از آمل، تیرى بیفکند که از بامداد تا نیمروز رفت و به کنار جیحون و به قولى مرو فرود آمد و از آنجا مرز ایران و توران شناخته شد.

روابط عمومى فرماندارى شمیرانات همچنین اعلام کرد: نصب تندیس ۲ شیر به طور همزمان در محوطه موزه ملت و نیز طراحى و اقدام به ساخت ۲ سوار و اسب و نقش برجسته شکارگاه از دیگر طرح هاى تندیس سازى و طراحى مجموعه کاخ موزه هاى سعدآباد در راستاى رنگ دوباره بخشیدن به قدمت تاریخى آن است. براساس این اعلام، نخستین ماشین دست ساز کپى شده از ماشین پهلوى اول نیز دیروز در مراسمى رونمایى و به بهره بردارى رسید. این ماشین به سفارش مجموعه کاخ موزه هاى سعدآباد از سوى مهندسان جوان ایرانى به طور کامل از روى مدل قدیمى آن طراحى و ساخته شده است.

منبع : tebyan.net

تبلیغات