برداشت یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن شلتوک برنج از شالیزارهاى مازندران - آکا

نخستین جلسه ستاد برنج استان مازندران در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزى مازندران برگزار شد.

در این جلسه مهندس تورنگ رئیس سازمان جهاد کشاورزى مازندران بر حفظ جایگاه ویژه استان مازندران بر تولید برنج که اصلى ترین غذاى مردم بعد از گندم است ، تأکید کرد. وى در ادامه بر لزوم توسعه مکانیزاسیون و اهمیت آن در افزایش کمى و کیفى محصولات، توسعه ارقام پرمحصول، جلوگیرى از تغییر کاربرى اراضى شالیزارى، نگاه ویژه وزارت جهاد کشاورزى به شالیزار نه به عنوان کشت یکباره بلکه به عنوان یک

منبع : tebyan.net

تبلیغات