همدان از ماد تا قاجاریه - آکا

مادها: مادها قصری مشهور به هفت‌ حصار در آن ساختند همچون قصر عجایب هفتگانه‌ی بابل. پادشاهان آن دیاکو، فرورتیش، هووخشتره و اژی‌دهاک بودند و این اوج شکوه هکمتانه بود که به پرجمعیت‌ترین و پررونق‌ترین شهر دنیای زمان خود تبدیل شده بود.

هخامنشیان: در زمان شاهان هخامنشیانی پایتخت تابستانی، ضرابخانهٔ هخامنشیان، صدور نخستین فرمان حقوق بشر به دست کوروش کبیر و ملجا استر و مُردِخای تا در نهایت آمدن نام همدان به نام احمتا در تورات عهد عتیق...

سلوکیان: در آن دوران اقامتگاه حکومتی جانشینان اسکندرمقدونی که حدود یک سده بر قسمتی از ایران تجزیه شده حکومت داشتند بود.

اشکانیان: همدان در زمان اشکانیان به عنوان پایتخت تابستانی استفاده می شده است.

ساسانیان: ساسانیان نیزمانند اشکانیان همدان را پایتخت تابستانی خود قرار دادند.

سلجوقیان: در سده ششم هجری سلجوقیان مرکز خود را از بغداد به این شهر منتقل کردند و مدت پنجاه سال این شهر پایتخت سلجوقیان بود.

زندیان: در زمان  حکومت زندیه،علی مرادخان- خواهرزاده کریم خان- والی همدان شد که پس از مرگ کریمخان ادعای استقلال طلبی داشت و همدان را مرکز و پایتخت خود قرار داد. به نام خود سکه ضرب نمود. و شش سالی در برابر شاه قاجار مقاومت کرد.

منبع : tebyan.net

تبلیغات