مسجد وکیل شیراز

مسجد وکیل از سوى سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى فارس ساماندهى شد.

سازمان میراث فرهنگى فارس، به منظور حفظ و نگهدارى این اثر تاریخى ارزشمند اقدام به ساماندهى محوطه، جمع آورى و دسته بندى سنگفرش هاى کف جهت مرمت، تعمیرات موضعى کاشیکارى بدنه، نورپردازى فضاى داخلى، دوده زدایى و غبارروبى نماى عمومى و شبستان هاى بنا، نازک کارى (تعمیرات گچ بدنه) در محل هاى مورد لزوم کرده است.

در غرب بازار وکیل و در انتهاى راسته شمشیرگرها مسجد وسیع بسیار زیبایى بنا شده است که به نام مسجد سلطانى وکیل یا مسجد وکیل شهرت دارد.

تاریخ بناى این مسجد سال 1187 هجرى هم زمان با بناى بازار و میدان در زمان کریمخان زند بوده و وسعت مسجد نیز معادل 8 هزار و 660 متر مربع است. ورودى مسجد از سمت شمال طراحى شده و سنگ سر در آن یکپارچه است. در دو طرف بالاى سردر ورودى کاشیکارى و مقرنس هاى زیبایى به کار رفته و پس از گذشتن از درب ورودى مسجد 2 راهرو به سمت چپ و راست مشاهده مى شود که پس از چند متر با زاویه اى تقریبا درجه به صحن مسجد راه مى یابند. معماران مسجد براى این که قبله مسجد با قبله شرعى مطابقت کرده و از طرفى نماى مسجد با درهاى فرعى بازار و خود بازار همخوانى داشته باشد راهروها را به طریقى به صحن مسجد متصل کرده اند که در عین کجى تغییر زاویه صحن مشخص نباشد.

وسعت این شبستان نزدیک به 5 هزار متر مربع است در کنار محراب، منبر معروف و یکپارچه 14 پله اى ساخته شده از سنگ مرمر سبز قرار دارد و در کتیبه هاى سردر ورودى و حاشیه ایوان از آیات قرآنى با خطوط ثلث و نسخ به رنگ سفید در زمینه لاجوردى استفاده شده است. این بناى تاریخى به شماره ثبتى 182 در تاریخ 18 تیرماه 1311 در فهرست آثار ملى ایران به ثبت رسیده و تحت مراقبت و حفاظت این سازمان است و هرگونه دخل و تصرف در بنا طبق قانون تخلف محسوب مى شود و مرتکب مشمول مجازات هاى قانونى خواهد بود.

منبع : tebyan.net

تبلیغات