سخنگوی شورای شهر تبریز مدعی شد محل آرامگاه حقیقی شمس تبریزی در تبریز کشف شده است.

حبیب شیری آذر بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: آرامگاه حقیقی شمس تبریزی، عارف نامی قرن ششم هجری در گورستان قدیمی درب گجیل تبریز کشف شده است.

وی تصریح کرد: اسناد و منابع موجود تاریخی و مطالعات انجام گرفته وجود آرامگاه حقیقی شمس را در این مکان تایید می کند.

شیری آذر با اشاره به مطالعات دقیق صورت گرفته در خصوص این ادعا، خاطرنشان کرد: آرامگاه واقعی شمس تبریزی پس از انجام مطالعات تاریخی و بررسی اسناد و منابع معتبر موجود توسط کارشناسان در تبریز شناسایی شده است.

وی به منابع مورد ادعای خود اشاره ای نکرد اما افزود: شهرداری تبریز به زودی با طراحی بنایی در شان شمس تبریزی، نسبت به بازسازی و احیای این آرامگاه اقدام می کند.

سخنگوی شورای شهر تبریز هر گونه ادعای قرار گرفتن آرامگاه شمس در دیگر شهرها و حتی کشورها را رد کرد و افزود: متأسفانه در سایه غفلت و سکوت تاریخی متولیان فرهنگ و تاریخ طی سالهای گذشته و عدم مطالعه و تحقیق دقیق پیرامون این موضوع ادعاهای بسیاری مبنی بر قرار داشتن آرامگاه شمس تبریزی در شهرها و حتی کشورهای دیگر مطرح شده است.

به گفته وی، شورای شهر و شهرداری تبریز قصد دارد بر اساس مستندات این واقعیت تاریخی را که آرامگاه واقعی شمس تبریزی در تبریز قرار دارد به اثبات برساند.

منبع : tebyan.net


تبلیغات