جایگاه متعالی شیراز در نگاه رهبر فرزانه انقلاب - آکا

جایگاه شیراز به عنوان پایتخت فرهنگی ایران زمین، خاستگاه تاریخ و تمدن ایرانی، مهد تمدن اسلامی، کانون یکتا پرستی ، دیار اصحاب اندیشه و سرزمین پاکان و فرهیختگان از دیر باز در حافظه تاریخ مانده است.

سفر یازدهم اردیبهشت ماه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به‌شیراز و سخنان ایشان وتوصیف‌هایی که حضرت‌آیت الله خامنه ای درباره شیراز و شهروندان فهیم و فرزانه شیراز بیان کردند علاوه بر اینکه جایگاه فعلی شیراز را در تاریخ و فرهنگ ایران زمین متعالی کرد، افق روشنی فرا روی برنامه ریزان و مسوولان این کلان شهر فرهنگی گشود که می‌بایست بر مبنای آن و برای تعالی بیشتر جایگاه فرهنگی شیراز برنامه ریزی‌ها صورت گیرد.

ستاد خبری سفر مقام معظم رهبری درخبرگزاری جمهوری اسلامی در این مجال با مرور سخنان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی درباره شیراز و جایگاه این کلان شهر فرهنگی در صدد است تابرنامه ریزان و مسوولان استان فارس و شیراز را به سوی تدوین منشور حرکت فرهنگی، اجتماعی شیراز و ترسیم افق آینده برنامه‌های فرهنگی دراین شهر فرا خواند.

رهبر فرزانه انقلاب در دیدار 11اردیبهشت خود با مردم شیراز ، این دیدار را توفیقی دانستند که از جانب خداوند به ایشان عطا شده است و از این رو سپاس خدا را در مطلع سخنان خویش بر زبان آوردند.

نکته قابل توجهی که در آغاز سخنان مقام معظم رهبری وجود دارد آن است که ایشان نیزاین سفر را دیرهنگام توصیف کردند،این موضوع نشانگر اهمیت موقعیت و جایگاه فرهنگی اجتماعی شیراز نزد ایشان است.

همان جا رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند که: این دیدار بعد از مدتهایی که دوستان شیرازی و برادران استان فارس، بارها گلایه می‌کردند از اینکه سفر به این استان طول کشیده است، انجام می‌گیرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرازهای بعدی سخنانشان خود را مشتاق دیدار با مردم شیراز دانستند و شیراز را شهر زیبا و استان فارس را استان پر برکت و پر افتخار نامیدند.

همچنین ادای توصیف‌هایی مانند شهر فرزانگان، شهر علم،شهر ذوق و فرزانگی و شهر چهره‌های تاریخی و بین‌المللی به شیراز از سوی رهبر فرزانه انقلاب تاکیدی بر جایگاه متعالی فرهنگی و اجتماعی شیراز است.

معمولا حضرت آیت الله خامنه‌ای در همه سفرهایی که انجام می‌دهند در آغاز سخنانشان برخی برجستگی‌های شهرهاو خصوصیات مردم این مناطق را بر می‌شمرند اما در شیراز از این موضوع بیان بی‌نیازی کردند.

جایگاه متعالی شیراز در نگاه رهبر فرزانه انقلاب - آکا

رهبر فرزانه انقلاب در این‌باره فرمودند: مفاخر شیراز و استان شما به قدری زیاد است و به قدری شهر شما در همه جای جهان شهره است که نیازی نیست کسی برای معرفی شیراز و گذشته آن، مطلبی بیان کند.

برخورداری شیراز از تاریخ برازنده و برجسته و اثبات موقعیت این شهر در زمینه‌های علمی وهمچنین ظهوراستعدادهای انسانی دراین شهرازدیگر توصیف‌هایی بود که رهبر فرزانه انقلاب به آن اشاره فرمودند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای در این فراز از سخنانشان فرمودند : شیراز در طول قرن‌های گذشته، استعداد انسانی خود را تقریبا در همه زمینه‌های علمی به اثبات رسانده است ، همچنین در زمینه‌های اجتماعی و دینی و آن چیزی که به سرنوشت ملت هامربوط می‌شود هم - یعنی تصمیم و عزم ملی - استان فارس و شهر شیراز یک تاریخ برازنده و برجسته‌ای دارند.

در ادامه‌تاکیدات و توصیفات رهبر معظم انقلاب از جایگاه شیراز ، سخن به کمال رسید و ایشان شیراز رادر اوج فرزانگی دانستند و فرمودند:هر چه انسان به تاریخ شما بیشتر دقت می‌کند، اوج فرزانگی این مرز و بوم و مردم این منطقه را بیشتر درمی یابد.

علاوه برجایگاه فرهنگی،سخنان رهبر معظم انقلاب جایگاه دینی و مذهبی شیراز را نیز متعالی ترسیم کرد و نکاتی در راستای این جایگاه برای شیراز ترسیم شد که نشانگر ژرفای فراوان فعالیت‌های مذهبی و جایگاه رفیع فارس در حوزه دین است.

مخاطب شدن مردم فارس برای امام زادگان و پیامبر زادگان و تبدیل شدن فارس به مامن اولیای دین و پر معنی و مضمون دار شدن این موضوع برای مردم شیراز و فارس از دیگر اوصافی بود که رهبر فرزانه انقلاب درباره شیراز و فارس ایراد فرمودند.

حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای درفرازی از بیاناتشان فرمودند: از جنبه دینی - که من بازهم‌روی این مسئله تاکید خواهم کرد- مرقدجناب احمد بن موسی و برادران بزرگوارش و دیگر امام زاده‌های خاندان پیغمبر، یک نشانه بسیار مهمی است ، این که‌پیغمبرزادگان محترم و معتبر،مردم فارس را مخاطب خود و منطقه و منزل آنها را مامن خود قرار بدهند، بسیار چیز پرمعنا و مضمون داری است.

جایگاه متعالی شیراز در نگاه رهبر فرزانه انقلاب - آکا

ستودن دو شخصیت فرهنگ وادبیات، حافظ و سعدی و توصیف این دو شخصیت به دو گوهر درخشان بر پیشانی زبان فارسی از سوی رهبر معظم انقلاب ، منت را برای اهل فرهنگ در شیراز تمام کرد و بر جایگاه رفیع ادبی و فرهنگی این شهر مهر تایید زد.

در فرازهایی از سخنان رهبر فرزانه انقلاب نه تنها موقیعیت شیراز و استان فارس در فقه ، فلسفه، فیریک ، پزشکی ، ادبیات ، نحو ، ستاره شناسی ، لغت، تفسیر و هنر به خوبی و شایستگی ترسیم شد بلکه ایشان اینطور تاکید کردند و بیان فرمودندکه:دردانش‌های مختلف شخصیت‌های عظیمی‌از این استان برخاسته اند که هر کدام در دوره خود و عصر خود یگانه بوده اند.

تاکید بر غیرت دینی، روحیه سلحشوری و مبارزات مردم شیراز و استان فارس در دوره‌های مختلف و پیشتاز بودن مردم شیراز به ویژه روحانیت این شهر در مبارزه با عوامل ستم و تبدیل شدن این شهر به مرکز مبارزه از دیگر خصایل و خصایص مردم شیراز و شهر شیراز است که برجسته شده است.

همچنین اشاره رهبرفرزانه‌انقلاب به‌جایگاه‌ممتاز شیراز در دوران جنگ تحمیلی و ممتاز خواندن این جایگاه برای شیراز و تحسین جوانان این مرز و بوم در خلق رشادت‌ها و خطاب مردم با عنوان مرد و زن مومن و فرزانگان همگی ترسیم جایگاه متعالی برای شیراز و فارس است که باید در تدوین منشور حرکت فرهنگی و اجتماعی شیراز به آن توجه شود.

همچنین درفرمایش‌های ایشان‌بیان شد که:شما مردم،شما جوانان،شما فرزانگان و شما زن و مرد مومن،توانسته‌اید جایگاه ممتازی را دراختیار بگیرید و هویت مردم‌استان فارس و مردم شیراز راباعمل خود - نه فقط با ادعا - نشان بدهید.

بیان زبانزد بودن جایگاه دانش و فناوری و عمق تحقیق و نوآوری علمی، در رشته‌های متعددو معرفی شیراز به عنوان جایگاه دانشمندانی که جزو چهره‌های بین‌المللی دانش محسوب می‌شوند از دیگر مواردی است که موقعیت علمی شیراز را رفیع ترسیم کرد.

همچنین رهبر معظم انقلاب،فارس رادربرخی از رشته‌های علمی پیشقدم دانستند و این موضوع در فرازی از سخنان ایشان به روشنی بیان شده است که فرمودند:

این استان در پزشکی،در صنایع الکترونیک، در پتروشیمی، در رشته‌های علوم و در رشته‌های مهندسی، پیشقدم است ، دانشگاه شیراز در راه اندازی رشته‌ها و تخصص‌های متعددی پیشقدم است.

تاکید بر نقش برجسته یگانهای نظامی ارتش و سپاه و چشمگیر خواندن حضور جوانان فارس در عرصه‌های مختلف دو ویژگی دیگر برای استان فارس و شیراز است که یازدهم اردیبهشت ماه برای شیراز بیان شد.

حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای درفرازی از سخنانشان برجستگی موقعیت دینی و مذهبی، تاریخی وعلمی شیراز و استان فارس را اینطور بیان کردند:پس درگذشته تاریخ، در جنبه دین و عمق ایمان مذهبی، در جنبه تلاش علمی، در جنبه مبارزات، در جنبه دفاع از دستاورد عظیم انقلاب ملت ایران و در جنبه‌های گوناگون دیگر، این استان و این شهر یک استعدادی را از خود بروز داده است که درخور تحسین و ستایش است.

جایگاه متعالی شیراز در نگاه رهبر فرزانه انقلاب - آکا

اعلام در خور تحسین و ستایش بودن این موقعیت برای استان فارس و شیراز رسالت برنامه ریزان و سیاستگزاران و مسوولان استان فارس و شیراز در تدوین سند راهبردی توسعه استان فارس و ترسیم چارچوب و منشور اصلی حرکت‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی این سرزمین را دوچندان ساخت.

البته همانطور که رهبر فرزانه انقلاب بیان فرمودند توجه این موضوع فقط به مسوولان بر نمی‌گردد بلکه مردم و به ویژه جوانان نیز باید به این مسئله توجه مضاعف داشته باشند و به آن عنایت کنند که اینجا

منبع : tebyan.net

تبلیغات