از مسجد شیخ لطف‌الله چه می دانید؟ - آکا

گنبد مسجد شیخ لطف الله یکى از چند گنبد یک پوششى زمان صفویه است که با ارتفاع کم، پوشش مناسبى براى صحن کوچک آن به شمار مى‏رود. از طرفى بلندى آن تا آن اندازه است که بتواند در کنار میدان بزرگ خودنمایى کرده و بر آن فضا مسلط باشد. خمیدگى گنبد از نقطه برآمدگى بزرگ ناگهان به سمت داخل گراییده و رأس گنبد را تشکیل داده است و این فشار زیاد را دیوارهاى قطور مسجد تحمل مى‏کند. قطر دیوارها که از پنجره‏هاى دیوار اندازه‏گیرى شده در حدود 70/1 سانتی متر است.

از مسجد شیخ لطف‌الله چه می دانید؟
,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

دیوارهاى داخلى از یک هشت ضلعى شروع مى‏شود. این هشت ضلعی ها هر یک به وسیله کاشی هاى طناب مانند فیروزه‏اى محصور شده و خطوط بسیار زیبا که از آثار علیرضا است و مانند قابى هر یک از اضلاع هشتگانه را در میان مى‏گیرد؛ این خطوط از کاشی هایى به رنگ سفید خیره کننده در میان کاشی هاى آبى تیره به کار رفته است و زاویه هایى که از این هشت ضلع به وجود آیند پایه خمیدگى بزرگ را تشکیل مى‏دهند لکن انحناى تدریجى گنبد نقطه شروع انحنا و دایره بزرگ گنبد را از نظر پنهان مى‏کنند. خمیدگى گنبد را دیوارهاى بادبادک شکل زاویه داری به اضلاع هشت گانه وصل مى‏کند. قسمت بعدى به سمت خمیدگى به اندازه‏اى عادى و یکنواخت بزرگ گرایش دارد سرتا سر این خمیدگى به اندازه‏اى عادى و یکنواخت است که به ندرت احساس شده یا به چشم مى‏آید.

,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

کاشی کارى پوشش داخلى گنبد از ابتدا تا انتها تقریباً به یک اندازه بود و تزیین گنبد را تشکیل مى‏دهد. دیوارهاى جانبى صحن مسجد با گل و بوته‏هاى متصل به هم به رنگ آبى در یک متن کرمی رنگ تزیین شده است. زاویه‏هاى فوقانى دیوارهاى جانبى از گل و بوته هایى که طرح آن با سایر قسمت ها تفاوت کلى دارد پوشیده شده و تنوع خاصى به تزیین کلى صحن بخشیده و در اولین نگاه نظر بیننده را جلب مى‏کند. زیبایى کاشی کارى این مسجد اعم از کاشی هاى معرق خود تنوعى است دلپذیر. کاشى معرق ظریف ترین نوع کاشى و متعلق به قرن هفدهم است. در حقیقت کاشى معرق نوع ظریفى از کاشى هفت رنگ قرن پانزدهم و شانزدهم است.

,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

تزیینات سطح داخلى گنبد عبارت است: از ستاره‏هاى بسیار بزرگ مکرر به رنگ زرد طلایى که با طرح درهمى از پیچک هاى به هم پیچیده پوشیده شده. طرح و ترسیم این مسجد و نقشه قالی هاى اردبیلى

منبع : tebyan.net

از مسجد شیخ لطف‌الله چه می دانید؟ گردآوری توسط بخش شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات