loading...

این پل دوره قاجاری در حدود پانزده کیلومتری جاده اشنویه - ارومیه، بر روی رودخانه " باراندوز" ساخته شده است. پل باراندوز چهل متر طول، پنج متر عرض، شش چشمه بزرگ باقوس جناقی و پنج چشمه طاق کوچک با طاق رومی  دارد. جهت پل شمالی – جنوبی است و پنج پایه دارد. دیوار پایه ها با تخته سنگ های بزرگ مکعبی شکل با ملاط آهک ساخته شده اند. ولی داخل دیواره پایه ها را با لاشه سنگ های ریز و درشت و با ملاط آهک پر کرده اند. اندازه این پایه ها بدون احتساب آب شکن ها 60/3 ×55/5 متر و ارتفاع آن ها 80/1 متر است.

پایه های پل در جهت مخالف جریان آب، دارای آب شکن های مثلثی شکل به اندازه 50/2 متر است. این آب شکن ها نیز با تخته سنگ های بزرگ مکعبی شکل با ملاط آهک تا قسمت پایه طاق ها بالا برده شده اند.

چشمه های پل باراندوز دو به دو با هم مساوی و هم اندازه هستند و چشمه های وسطی یعنی چشمه سوم و چهارم بزرگ ترین چشمه های این پل به شمار می روند.

 علاوه بر چشمه های بزرگ، چشمه طاق های کوچک بر روی پنج پایه این پل قرار دارند. این چشمه طاق های کور علاوه بر جنبه تزیینی، برای کم کردن بار اضافی پل در روی آن تعبیه شده اند.

اندازه این چشمه طاق ها به طول 20/1 متر و به ارتفاع 20/1 متر است. و با طاق هلالی یا رومی و با آجر پوشیده شده اند. بدنه پل را با آجرهای سرخ رنگ تا قسمت گذر پل بالا برده اند و داخل دیواره های بدنه را با قلوه سنگ های رودخانه ای و ملاط آهک پر کرده اند. در بدنه پل علاوه بر چشمه طاق های کور، نیم ستون های تزیینی نیز تعبیه شده است.

منبع : tebyan.netتبلیغات