این گوردخمه در کوه های "شوریک " روستای "هدر" شهر سلماس قرار دارد. در بالای یکی از این کوه ها دو مقبره دیده می شود که به زبان محلی به آن ها "دخمه دختر" و "دخمه پسر" می گویند. دخمه دختر در یک فرو رفتگی طبیعی کوه ایجاد شده است. ورودی آن به شکل مستطیل است و به راحتی می توان از آن عبور کرد. بعد از ورودی فضای مدوری قرار دارد که به عنوان فضای تقسیم دخمه است. این فضا با سه اتاق پیرامونش در ارتباط است.

سطح کف و سقف و دیواره های آن بسیار ناصاف و از نظر مصالح کوه با دیگر دخمه ها تفاوت دارد. سقف گوردخمه به صورت تقریباً گنبدی شکل است.

دخمه پسر پایین تر از دخمه اولی قرار دارد و ورودی آن رو به سمت جنوب است. این ورودی مستطیل شکل و ارتفاع آن اندازه قد متوسط انسان است. بعد از ورودی یک فضای بزرگ مستطیل شکل دیده می شود که برخلاف دخمه اول سطوحی صاف و منظم دارد و بسیار وسیع است. این اتاق با ورودی مشابه ورودی اصلی، با فضای اصلی (تالار بزرگ) در ارتباط است. دور تا دور فضای بزرگ تالار سکویی تعبیه شده است که احتمالاً محل قرارگیری اشیای مقبره بود. ارتفاع اتاق جسد کمی پایین تر از تالار است و سطوح آن ناصاف و کف آن از خاک پر شده است.

از جمله دیگر مقابر صخره ای عبارت اند از: مقبره صخره ای چهریق، پیرچاووش و دخمه دختر در سلماس، مقبره اسماعیل آقا و قاسملو در ارومیه، مقبره صخره ای دلیک  داش در چالدران، گوردخمه چید درخوی، گوردخمه صخره ای سنگر در ماکو و مقابر صخره ای سماقان (فرهاد تراش) در شاهین دژ.

منبع : tebyan.net


تبلیغات