کبوتر خانه

در ایران رسم است که عمارت بلند چشمه در صحرا می سازند و آن خاصه برای کبوتران است، موسوم به برج کبوتر. از نظرتاریخ علم و معماری نیز این بناها قابل مطالعه و تأمل هستند.

«به باور من، ایران کشوری است که بهترین کبوترخانه های جهان در آنجا ساخته می شود ... این کبوترخانه های عظیم، شش بار بزرگ تر از بزرگ ترین پرورشگاه های پرندگان ماست. در پیرامون اصفهان بیش از 3 هزار کبوترخانه شمرده اند. برخی از این برجها گاه تا 14 هزار کبوتر در خود جای داده اند.» این گفته ژان شاردن سیاح فرانسوی است که در زمان صفویه به اصفهان سفر کرده بود. با گذشت 400 سال، تعداد کبوترخانه های اصفهان از 3 هزار به حدود 300 باب کاهش یافته و از این تعداد تا سال گذشته65 کبوتر خانه در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی و گردشگری ثبت شده است. می توان گفت آنچه امروزه از عظمت و وفور کبوترخانه باقی مانده، بیشتر بقایای مخروبه و نیمه مخروبه است که در دشت های اطراف منطقه اصفهان خودنمایی می کند.

کبوترخانه های منطقه اصفهان را به واسطه تعداد، معماری و کاربرد نمی توان با هیچ جای ایران مقایسه کرد. برخی محققان کبوترخانه ها را شاهکار معماری دوره صفویه می دانند و معتقدند نخستین نمونه کبوترخانه ها در زمان شاه عباس به وجود آمد. الیزابت بیزلی جها نگرد انگلیسی می گوید: احتمال دارد پیشنهاد ساخت این برج ها به وسیله معماران ارمنی جلفای آذربایجان به شاه عباس داده شده باشد. گرچه ابن بطوطه هم در سفرنامه اش که قدیمی ترین

منبع : tebyan.net


تبلیغات