دوست خوبمان مجتبی گرگی پنجمین برنده تور تابستانی تبیان بود که با تصاویری از استان خراسان جنوبی در این  مسابقه شرکت کرده بود. آثار این شرکت کننده را در زیر می بینید:

1) استان خراسان جنوبی معروف به سرزمین قناتهاست و استانی است که بیشترین قنات را در کشور داراست و از لحاظ آب انبار هم آب انبارهای زیادی در این استان وجود دارد. یکی از معروف ترین آب انبار های این استان آب انبار چهار درخت است که در محله قدیمی چهار درخت در شهر بیرجند است. این آب انبار در دوره قاجاریه ساخته شده است.

این آب انبار از سازه های آبی قدیمی بیرجند بوده که نقشه و ساختار آن از زیرسازی تا بنیان با دیگر آب انبارهای این منطقه یکسان و هماهنگ است.

آب انبارهای چهار درخت نیز شباهت زیادی با دیگر نمونه های موجود در شهر دارند و بطور کلی در سلسله مراتب معماری آن بخشهای ذیل مانند: فضای ورودی، پلکان، پاشیر و

منبع : tebyan.net