ایران و میزبانی WFTGA در 2015

    چهارمین سمینار جامعه راهنمایان با حضور مدیران و مسئولین آژانسها وشرکتهای گردشگری و نمایندگان رسانه های گروهی برگزار گردید .

جلیل چرخیان از اعضای جامعه راهنمایان و برگزار کنندگان این سمینار که بعنوان نماینده ایران در کنواسیون بین المللی راهنمایان نیز حضور داشته است  ،  همایش امسال را دارای ویژگی برتری میداند که نتیجه به ثمر رسیدن عضویت چهارساله ایران در این فدراسیون بین المللی است . وی دست آوردهای آنرا برای جامعه راهنمایان و ایران ، کسب مقام کاندید هیئت مدیره و نمایندگی خاورمیانه و آسیای میانه در سال 2011 میلادی معرفی نمود .دست آوردی که  درهمین آغاز نوید بخش میزبانی  WFTGA برای سال 2015 در ایران است.

ایشان همچنین افزود ، تلاش برای همراستا شدن با استانداردهای حرفه ای بین المللی راهنمایان گردشگری یکی از مهمترین ابزار حضور پر رنگ آنان در عرصه جهانی است که تحقق آن نیز مستلزم همراهی همه جانبه راهنمایان و متولیان صنعت گردشگری  در ایران است تا علاوه بر تقویت علمی و حمایتی از راهنمایان ، بروکراسی های اداری نیز به نوعی هموار گردد .

حشمت اله بهادری

منبع : tebyan.net


تبلیغات