دره ستارگان را با کوه های فرسوده اش می شناسند. مخروط ها و ستون هایی که در دو میلیون سال گذشته، به دلیل فرسایش بادی به وجود آمده اند. اما اهالى منطقه معتقدند دره ستارگان درست از روزی به این شکل در آمد که ستاره اى از آسمان به زمین افتاد و گرد و خاک پخش شده در هوا در جای خود خشک شدند و این اشکال را پدید آوردند.

آنها در گویش محلی شان به این دره اِستاره کفته (ستاره افتاده) می گویند. نامی که چند کیلومتر آن طرف تر، یعنی در حوالی ساحل جنوبی قشم هم به گوش می خورد. ساکنان قشم روستاى برکه خلف را هم به دلیل آنکه جاده منتهی به دره ستارگان از آن می گذرد، روستای استاره کفته می نامند.

اهالی برکه خلف اما سال ها ست که اعتقاد دارند با تاریک شدن هوا ارواح و اجنه در استاره کفته دوره می افتند و زندگی شبانه شان را آغاز می کنند. آنها زوزه بادی را که در لا به لای احجام و تندیس های دره می پیچد، نجوای ارواح تعبیر می کنند و تا روشنایی صبح پا به دره نمی گذارند.

 • ستاره ای که به دره افتاد! - آکا
  ستاره ای که به دره افتاد!
 • ستاره ای که به دره افتاد! - آکا
  ستاره ای که به دره افتاد!
 • ستاره ای که به دره افتاد! - آکا
  ستاره ای که به دره افتاد!
 • ستاره ای که به دره افتاد! - آکا
  ستاره ای که به دره افتاد!
 • ستاره ای که به دره افتاد! - آکا
  ستاره ای که به دره افتاد!
 • ستاره ای که به دره افتاد! - آکا
  ستاره ای که به دره افتاد!
 • ستاره ای که به دره افتاد! - آکا
  ستاره ای که به دره افتاد!
 • ستاره ای که به دره افتاد! - آکا
  ستاره ای که به دره افتاد!
 • ستاره ای که به دره افتاد! - آکا
  ستاره ای که به دره افتاد!
 • ستاره ای که به دره افتاد! - آکا
  ستاره ای که به دره افتاد!
 • ستاره ای که به دره افتاد! - آکا
  ستاره ای که به دره افتاد!
 • ستاره ای که به دره افتاد! - آکا
  ستاره ای که به دره افتاد!
 • ستاره ای که به دره افتاد! - آکا
  ستاره ای که به دره افتاد!
 
بخش گردشگری تبیان

منبع : tebyan.net

تبلیغات