امامزاده محمد، جد مقام معظم رهبری و محل دفن محمد بن حسن افطس بن علی اصغر بن امام زین العابدین (ع) است.

این بنای تاریخی در مرکز شهر تفرش واقع شده و دارای گنبدی دوپوش بوده که نمای پوسته بیرونی از کاشیهای نره رنگی و خطوط نوشته ای تشکیل یافته و زیر سقف گنبدخانه دارای مقرنس کاری و تزئینات نقاشی می باشد سقف ایوان ورودی به زیر گنبدخانه نیز دارای مقرنس کاری بوده که تزئینات کاشی با رنگهای مختلف آنرا تزئین داده است.

 • امامزاده محمد بن حسن افطس - آکا
  امامزاده محمد بن حسن افطس
 • امامزاده محمد بن حسن افطس - آکا
  امامزاده محمد بن حسن افطس
 • امامزاده محمد بن حسن افطس - آکا
  امامزاده محمد بن حسن افطس
 • امامزاده محمد بن حسن افطس - آکا
  امامزاده محمد بن حسن افطس
 • امامزاده محمد بن حسن افطس - آکا
  امامزاده محمد بن حسن افطس
 • امامزاده محمد بن حسن افطس - آکا
  امامزاده محمد بن حسن افطس
 • امامزاده محمد بن حسن افطس - آکا
  امامزاده محمد بن حسن افطس
 • امامزاده محمد بن حسن افطس - آکا
  امامزاده محمد بن حسن افطس
 • امامزاده محمد بن حسن افطس - آکا
  امامزاده محمد بن حسن افطس
 • امامزاده محمد بن حسن افطس - آکا
  امامزاده محمد بن حسن افطس
 
بخش گردشگری تبیان

منبع : tebyan.net

تبلیغات