اردبیل از شهرهای باستانی و تاریخی ایران است. واژه اردبیل از دو کلمه آرتا (مقدّس) و ویل (شهر) به معنی شهر مقدّس ترکیب شده است.همچنین ای شهر محل ظهور شیخ صفی‌الدّین و خاندان صفوی نیز است.

 • دیدنی های اردبیل
  دیدنی های اردبیل در یک نگاه
 • دیدنی های اردبیل
  دیدنی های اردبیل در یک نگاه
 • دیدنی های اردبیل
  دیدنی های اردبیل در یک نگاه
 • دیدنی های اردبیل
  دیدنی های اردبیل در یک نگاه
 • دیدنی های اردبیل
  دیدنی های اردبیل در یک نگاه
 
بخش گردشگری تبیان

منبع : tebyan.net


تبلیغات