دیدنی های اردبیل در یک نگاه - آکا

اردبیل از شهرهای باستانی و تاریخی ایران است. واژه اردبیل از دو کلمه آرتا (مقدّس) و ویل (شهر) به معنی شهر مقدّس ترکیب شده است.همچنین ای شهر محل ظهور شیخ صفی‌الدّین و خاندان صفوی نیز است.

 

 • دیدنی های اردبیل در یک نگاه
  ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  دیدنی های اردبیل در یک نگاه
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  دیدنی های اردبیل در یک نگاه
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  دیدنی های اردبیل در یک نگاه
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  دیدنی های اردبیل در یک نگاه
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  دیدنی های اردبیل در یک نگاه
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  دیدنی های اردبیل در یک نگاه
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  دیدنی های اردبیل در یک نگاه
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  دیدنی های اردبیل در یک نگاه
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  دیدنی های اردبیل در یک نگاه
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  دیدنی های اردبیل در یک نگاه
 • ,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
  دیدنی های اردبیل در یک نگاه
 
بخش گردشگری تبیان

منبع : tebyan.net

دیدنی های اردبیل در یک نگاه گردآوری توسط بخش شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات