اگر از جاده ورامین راهی شهرستان

قدیمی‌ترین آتشکده ساسانی

شهر قدیمی‌ترین آتشکده ساسانی

آتشکده قدیمی‌ترین آتشکده ساسانی

جهت بنا به صورت شرقی و غربی است و این در حالی است که بیشتر قسمت‌های غربی بنا از میان رفته، در بخش زیقدیمی‌ترین آتشکده ساسانی

ارتفاع تپه وقدیمی‌ترین آتشکده ساسانی

این بخش از ساختمان که شامل دهلیزها و راهروهای تو در تو است‌ توسط راهرویی زیر زمینی به منتهی الیه غربی بنا، که همانا ضلع غربی تپه نیز محسوب می‌شود، متصل می‌گردد. تعداد زیاد سفالینه‌ها و ستون‌های به دست آمده از این مکان بیانگر اهمیت، ابهت و ارزش بسزای آن در دوران ایران باستان است‌. طبق روایات‌، اینقدیمی‌ترین آتشکده ساسانی

بخش گردشگری تبیان

برگرفته از ایرنا، کتاب اول، ایران


گردآوری ایران شناسی آکاایران
گردآوری توسط بخش شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران سایت آکاایران

  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین
تبلیغات