loading...


برج شبلی دماوند | نمونه منحصر بفرد هنرمعماری ایرانی - آکا

برج شیخ شبلی دماوند، نمادی از تاریخچه این شهر است که در مرکز شهر و بین دو محله قدیمی ˈفرامهˈ و ˈ قاضیˈ از محله های قدیمی شهرستان قرار دارد.

 برج شبلی دماوند | نمونه منحصر بفرد هنرمعماری ایرانی - آکا

 برج شبلی دماوند | نمونه منحصر بفرد هنرمعماری ایرانی - آکا

 

برج شبلی دماوند | نمونه منحصر بفرد هنرمعماری ایرانی - آکا

 

برج شبلی دماوند | نمونه منحصر بفرد هنرمعماری ایرانی - آکا

 

برج شبلی دماوند | نمونه منحصر بفرد هنرمعماری ایرانی - آکا

 

برج شبلی دماوند | نمونه منحصر بفرد هنرمعماری ایرانی - آکا

 

منبع:yjc.ir

گردآوری ایران شناسی آکاایران


  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین
تبلیغات