غار دست‌کند کرفتو یکی از ارزشمندترین غارهای باستانی در ایران است، اما یادگاری‌نویسی‌ها روی دیوار‌های این غار آن‌قدر زیاد شده که حتا روی حکاکی‌های باستانی را هم پوشانده است، به‌طوری که برای دیدن‌شان یا باید از ذره‌بین استفاده کرد یا انگشت اشاره‌ی یک راهنما به کمک بیاید.

کرفتو، غاری که زمانی سکونتگاه، پناهگاه و معبد بشر بوده است، براساس تخمین غارنوردان و زمین‌شناسان، میلیون‌ها سال قدمت دارد. به استناد اشیای تاریخی یافت‌شده در آن، پیشینه‌ی سکونت انسان در این غار به 12 یا 13هزار سال می‌رسد. حدود یک‌سوم این غار باستانی، دست‌کند است که به روایت مردم محلی، حاصل تیشه‌های یک عاشق ناکام بوده است.

,کرفتو؛ بزرگ‌ترین غار دست‌کند ایران کرفتو,غار,دست‌کند,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


,کرفتو؛ بزرگ‌ترین غار دست‌کند ایران کرفتو,غار,دست‌کند,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


,کرفتو؛ بزرگ‌ترین غار دست‌کند ایران کرفتو,غار,دست‌کند,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


,کرفتو؛ بزرگ‌ترین غار دست‌کند ایران کرفتو,غار,دست‌کند,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


منبع :
ایسنا
تبلیغات