فیلمی که اخیراً در یوتیوب منتشر شده ، برای هر ایرانی وطن دوستی بسیار رنج آور است. بر اساس آنچه در این فیلم دیده می شود ، مجسمه های اسب و اسب سواران ساری ، پس از برچیده شدن از یکی از میدان های قدیمی شهر ، تخریب شده و در مکانی مخروبه میان تلی از خاک و سنگ و آشغال و در کنار کامیون های حمل زباله ، به بدترین شکل ممکن رها شده اند.

چندی پیش مقامات محلی ساری با این بهانه که وجود این مجسمه ها در میدان امام ، توهین به امام است(!) ، مجسمه ها را از این میدان برچیدند.
هر چند این بهانه به هیچ عنوان دلیل عاقلانه ای برای این اقدام جنجالی نبود ، اما مردم امیدوار بودند این مجسمه ها که بخشی از هویت تاریخی ساری بودند ، در میدان دیگری نصب شوند.

 این مجسمه های برنزی  شامل اسب ها و کالسکه هایی با  سربازان دوره های تاریخی مختلف ایران (اشکانی ، ساسانی ، هخامنشی و سلوکی) بودند که 54 سال پیش در ایتالیا ساخته و به ایران حمل شدند و یادآور رشادت های سربازان ایرانی در طول تاریخ بوده اند. 

تخریب این مجسمه های تاریخی و رها کردن آنها در شرایط بسیار نامساعد ، این گمانه را تقویت می کند که موضوع ، نه توهین آمیز بودن وجود این مجسمه ها در میدان امام ، که تقابل با تاریخ ایران است و الا چرا به جای آن که این مجسمه های گرانبها در میدان دیگری نصب شود ، تخریب و رها شده اند؟!
امید که با تعمیر و نصب این مجسمه ها در یکی از میدان های شهر زیبای ساری ، این گمانه زنی از بین برود.

یادآور می شود هم اکنون جنجال دیگری در شهر یاسوج بر سر مجسمه آریوبرزن ، سردار تاریخی ایران به پا شده و برغم مخالفت شورای شهر و امام جمعه ،برخی از مسوولان شهر ، اصرار دارند این مجسمه که سال گذشته نصب شده است ، از میدان آریوبرزن حذف شود! 

با این همه بی مهری در داخل نسبت به تاریخ و تمدن ایران ، عجیب است که همین مسوولان وقتی فیلمی مانند 300 علیه ایران ساخته می شود ، علیه آن برمی آشوبند!


ساری - قبل از تخریب

مجسمه ها و سربازان تاریخی ایران را به زباله دانی انداختند - آکا
رد پای تخریب
مجسمه ها و سربازان تاریخی ایران را به زباله دانی انداختند - آکا
اسب ها و سواران بعد از تخریب در میان خاک و سنگ و زباله رها شده اند!
مجسمه ها و سربازان تاریخی ایران را به زباله دانی انداختند - آکا

مجسمه ها و سربازان تاریخی ایران را به زباله دانی انداختند - آکا

مجسمه ها و سربازان تاریخی ایران را به زباله دانی انداختند - آکا

مجسمه ها و سربازان تاریخی ایران را به زباله دانی انداختند - آکا

مجسمه ها و سربازان تاریخی ایران را به زباله دانی انداختند - آکا

مجسمه ها و سربازان تاریخی ایران را به زباله دانی انداختند - آکا


مجسمه ها و سربازان تاریخی ایران را به زباله دانی انداختند - آکا

منبع : عصر ایران

باز نشر اختصاصی: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

تبلیغات