خبرگزاری مهر: روستای اسفیدان از توابع شهرستان بجنورد و یکی از زیباترین و خوش آب و هواترین روستاهای خراسان می‌باشد.روستای اسفیدان در 45 کیلومتری جنوب شرقی بجنورد واقع شده است و از مناطق نمونه گردشگری استان خراسان شمالی است که در میان دره ‏ای سرسبز قرار گرفته است و پیرامون آن را کوه‏های مرتفعی پوشانده است.

,عکس: زیبایی‌های روستای اسفیدان خراسان خراسان,روستای اسفیدان,عکس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


,عکس: زیبایی‌های روستای اسفیدان خراسان خراسان,روستای اسفیدان,عکس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


,عکس: زیبایی‌های روستای اسفیدان خراسان خراسان,روستای اسفیدان,عکس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


,عکس: زیبایی‌های روستای اسفیدان خراسان خراسان,روستای اسفیدان,عکس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


,عکس: زیبایی‌های روستای اسفیدان خراسان خراسان,روستای اسفیدان,عکس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


,عکس: زیبایی‌های روستای اسفیدان خراسان خراسان,روستای اسفیدان,عکس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


,عکس: زیبایی‌های روستای اسفیدان خراسان خراسان,روستای اسفیدان,عکس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


,عکس: زیبایی‌های روستای اسفیدان خراسان خراسان,روستای اسفیدان,عکس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


,عکس: زیبایی‌های روستای اسفیدان خراسان خراسان,روستای اسفیدان,عکس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


,عکس: زیبایی‌های روستای اسفیدان خراسان خراسان,روستای اسفیدان,عکس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


,عکس: زیبایی‌های روستای اسفیدان خراسان خراسان,روستای اسفیدان,عکس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

تبلیغات