برترین ها: سرزمین آذربایجان از شمال به رود ارس، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، از جنوب به استان‌های کردستان و زنجان، از شرق به استان گیلان و دریای خزر و از غرب به ترکیه و عراق محدود شده (شامل ۳ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل) و حدود یکصدهزار کیلومتر مربع مساحت دارد. شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، خوی، مراغه و مهاباد، شهرهای اصلی آذربایجان محسوب می‌شوند و جمعیت آن در سال ۱۳۹۰ خورشیدی بالغ بر ۸٬۰۵۳٬۶۸۴ نفر بوده‌است.

در گذشته این نام به سرزمینی گفته می‌شده که از شمال به اران، از جنوب‌غرب به آشور و از غرب به ارمنستان و ترکیه محدود می‌شده و پایتخت آن شهر «گنجک» در تخت سلیمان در نزدیکی تکاب بوده که اعراب آن را «کزنا» و یونانیان «گازا» می‌نامیده‌اند.

در ادامه تصاویری از برخی زیبایی های این استان را می توانید مشاهده کنید.

1.    دامنه سهند

,زیبایی‌های ایران؛ آذربایجان آذربایجان,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

2.    دامنه سهند

,زیبایی‌های ایران؛ آذربایجان آذربایجان,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


3.    دامنه سهند

,زیبایی‌های ایران؛ آذربایجان آذربایجان,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


4.    دامنه سهند

,زیبایی‌های ایران؛ آذربایجان آذربایجان,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


5.    دامنه سهند

,زیبایی‌های ایران؛ آذربایجان آذربایجان,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


6.    دامنه سهند

,زیبایی‌های ایران؛ آذربایجان آذربایجان,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


7.    روستای اغویه کلیبر

,زیبایی‌های ایران؛ آذربایجان آذربایجان,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


8.    روستای اغویه کلیبر

,زیبایی‌های ایران؛ آذربایجان آذربایجان,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


9.    روستای اغویه کلیبر

,زیبایی‌های ایران؛ آذربایجان آذربایجان,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


10.    قله ساوالان (سبلان)

,زیبایی‌های ایران؛ آذربایجان آذربایجان,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


11.    ساوالان (سبلان)

,زیبایی‌های ایران؛ آذربایجان آذربایجان,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


12.    عشایر دامنه سهند

,زیبایی‌های ایران؛ آذربایجان آذربایجان,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


13.    دامنه سهند

,زیبایی‌های ایران؛ آذربایجان آذربایجان,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


14.    عشایر دامنه سهند

,زیبایی‌های ایران؛ آذربایجان آذربایجان,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


15.    طبیعت بز قوش سراب آذربایجان شرقی

,زیبایی‌های ایران؛ آذربایجان آذربایجان,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


16.    طبیعت بز قوش سراب آذربایجان شرقی

,زیبایی‌های ایران؛ آذربایجان آذربایجان,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

تبلیغات