loading...
 
 
 

برترین ها: خلیج فارس مملو از موجوداتی زیبا مانند عروس‌های دریایی و ژله‌های بیرنگ است. با وجود زیبایی فریبنده، برخی از این بی‌مهرگان دارای سلول‌های زهرآگین هستند.

1.    با وجود زیبایی فرینده، این عروس دریایی یکی از خطرناک‌ترین موجودات دریایی است. تعداد افراد کشته شده در سال توسط عروس دریایی سمی بیش از کوسه است.

,ژله‌های دریایی شگفت‌انگیز در خلیج فارس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


2.    عروس دریایی نمی‌تواند شکار خود را تعقیب کند. همچنین به دلیل اندام ژله‌ای نمی‌تواند با هیچ جانداری درگیر شود. به همین دلیل برای شکار یا مواجه شدن با جاندار مزاحم، به سمی مرگ‌بار مجهز است که با یک تماس می‌تواند شکار را از پای دربیاورد.

,ژله‌های دریایی شگفت‌انگیز در خلیج فارس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


3.    مجموعه‌ای از ژله‌های دریایی با حدود سه متر طول.

,ژله‌های دریایی شگفت‌انگیز در خلیج فارس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


4.    گروه بزرگی از ماهی های ساردین در خلیج فارس.

,ژله‌های دریایی شگفت‌انگیز در خلیج فارس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


5.    سمی‌ترین عروس دریایی، متعلق به استواست.

,ژله‌های دریایی شگفت‌انگیز در خلیج فارس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


6.    عروس دریایی با نیش قلیایی خود که در ناحیه دم این جانور قرار دارد از قلمرو خود در مقابل خطرات احتمالی حفاظت می‌کند.

,ژله‌های دریایی شگفت‌انگیز در خلیج فارس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


7.    نمای ماکرو از یک ژله دریایی زیبا.

,ژله‌های دریایی شگفت‌انگیز در خلیج فارس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


8.    ژله‌های دریایی بیرنگ که کنار همدیگر قرار گرفته‌اند.

,ژله‌های دریایی شگفت‌انگیز در خلیج فارس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


9.    بسیاری از مسافران هنگام شنا در آب‌های خلیج ‌فارس و در سواحل کنارک و چابهار (در دریای عمان) توسط عروس دریایی گزیده می شوند.

,ژله‌های دریایی شگفت‌انگیز در خلیج فارس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


10.    علایم کلی نیش عروس دریایی می‌تواند شامل درد، سوزش، متورم و قرمز شدن محل گزش، خونریزی، دردهای شکمی، اسهال، تب، حالت تهوع، فلج شدن عصب ها، تعریق، سرگیجه و تنگی نفس باشد.

,ژله‌های دریایی شگفت‌انگیز در خلیج فارس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


11.    برای کمک‌رسانی و نجات فردی که دچار نیش عروس دریایی شده، هیچ وقت جای زخم او را نمالید. این کار باعث پخش بیشتر سم قلیایی عروس دریایی در بدن فرد گزیده شده خواهد شد.

,ژله‌های دریایی شگفت‌انگیز در خلیج فارس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


12.    یک ژله دریایی بیرنگ که از خود نور می‌تاباند.

,ژله‌های دریایی شگفت‌انگیز در خلیج فارس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


13.    شست‌وشوی محل نیش با سرکه سفید یا محلول آب‌نمک غلیظ هم راه‌حل خوبی است.

,ژله‌های دریایی شگفت‌انگیز در خلیج فارس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


14.    یک ستاره دریایی کوچک.

,ژله‌های دریایی شگفت‌انگیز در خلیج فارس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


15.    عروس دریایی

,ژله‌های دریایی شگفت‌انگیز در خلیج فارس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


16.    نمونه‌هایی از ژله‌های دریایی در صورت تماس با بدن می‌توانند باعث مرگ شخص شوند.

,ژله‌های دریایی شگفت‌انگیز در خلیج فارس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


17.    ژله دریایی در خلیج فارس.

,ژله‌های دریایی شگفت‌انگیز در خلیج فارس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


18.    جوجه‌تیغی دریایی کوچک و زیبا.

,ژله‌های دریایی شگفت‌انگیز در خلیج فارس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


19.    ژله‌های دریایی بیرنگ که کنار همدیگر قرار گرفته‌اند.

,ژله‌های دریایی شگفت‌انگیز در خلیج فارس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران


20.    عروس دریایی در خلیج فارس.

,ژله‌های دریایی شگفت‌انگیز در خلیج فارس,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهرانتبلیغات