زهک سیستان و بلوچستان  ایران

زهک سیستان و بلوچستان ایران

زهک را بیشتر بشناسیمشهرستان زهک یکی از شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. مرکز این شهرستان، شهر زهک است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۷۱٫۴۶۲ نفر ب
تبلیغات