آکاایران: پَسابَندر یکی از روستاها و بندرهای کوچک شهرستان چابهار استان سیستان و بلوچستان ایران است. پسابندر در کناره خلیج گواتر و در محدوده ای نزدیک به مرز پاکستان قرار دارد. پسابندر در ۸۸ کیلومتری جنوب شرقی چابهار و در خلیج گواتر واقع شده است. شهر جیوانی پاکستان روبروی پسابندر و در آن سوی مرز قرار گرفته است. در نزدیکی پسابندر جزیره ای به نام مرجان واقع شده که از زیستگاه های شاه میگو است.

روستای پسابندر

آکاایران: روستای پسابندر

روستای پسابندر

روستای پسابندر

روستای پسابندر

روستای پسابندر

روستای پسابندر

روستای پسابندر

روستای پسابندر

روستای پسابندر

روستای پسابندر

روستای پسابندر

روستای پسابندر

روستای پسابندر

روستای پسابندر

روستای پسابندر

روستای پسابندر

منبع :

تبلیغات